AlleDGIEfterskoleEsportKollegaOldboysStudieUng
Regler
Se nedenstående regler, som er gældende for alle vores turneringer.
Ingen resultater
  1. FORTOLKNING, FORSTÅELSE OG RETTELSER AF REGELSÆTTET
  • 1.1 FORTOLKNING, FORSTÅELSE OG RETTELSER AF REGELSÆTTET

   • 1.1.1 eSportligaen har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft.
   • 1.1.2 eSportligaen har altid sidste ord i tilfælde af tvister, som både er beskrevet eller ikke er beskrevet i regelsættet.
   • 1.1.3 Det påhviler holdet/spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af eSportligaen.
   • 1.1.4 Hvis begge hold bevidst vælger at afvikle en kamp som bryder eSportligaens regelsæt. f.eks. vedr. skins, eller holdene spiller efter andre regler end dem, som står beskrevet i regelsættet:

    Så kan admins vælge ikke at vurdere og dømme eventuelle konflikter, som kan være opstået pga. ovenstående.
   Se Regel
  • ÆNDRINGER/RETTELSER TIL REGLER

   08.11.22 – Ikke mulighed for konfikt efterfølgende

   • Regel: 1.1.4
    Hvis et eller begge hold vælger af afvikle en kamp, som bryder eSportligaens regelsæt ift. fx skins, så kan der ikke efterfølgende indberettes en konflikt.

   14.11.22 – Navngivning af spiller, hold og organisation

   • Regel: 2.2, 2.3 og 2.4
    Det er ikke tilladt at have et gamertag, in-game navn, holdnavn, organisationsnavn, clantag eller lignende, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorer. Efter første advarsel er modtaget, så kan spilleren/holdet risikere udelukkelse fra turneringen ved gentagende overtrædelser.

   29.11.22 – Spillerkrav

   • Regel: 2.2.4 og og 2.2.5
    Ændret regel 2.2.4 om, at en spiller ikke må spille for to hold i samme liga og kampuge til, at:
    Det er muligt for en spiller at skifte hold og/eller organisation igennem hele sæsonen, men en spiller bør ikke stå som “Aktiv spiller” for to forskellige hold i samme liga på samme tid.

    Tilføjet følgende tekst til regel 2.2.5:
    Hvis et hold benytter en spiller i en af de ovenstående ligaer, som ikke er i overensstemmelse med de tilhørende krav, så vil holdet som udgangspunkt blive taberdømt. Det er også muligt at spille en omkamp, hvis begge parter ønsker dette. Gentagende overtrædelser kan medføre, at holdet bliver udelukket fra turneringen.

   06.12.22 – Særlige spillerkrav

   • Regel 2.2.5 (Regler for DGI-Ligaen):
    Tydeliggjort, at det ikke er tilladt for trænere at deltage i turneringer i DGI-Ligaen.
   Se Regel
  2. GENERELLE REGLER
  • 2.1 LIGATURNERINGER

   2.1.1 Ligaturneringer

   • En ligaturnering består af 5 runder med gruppespil, hvorefter der – afhængig af antal hold og liga – er enten 1, 2 eller 3 slutspilsrunder.
   • Bemærk: Dette gælder ikke Fortnite; læs derfor i Fortnite reglerne.

   2.1.2 Feriepause

   • Der er altid pause i påske-, vinter-, efterår-, jule- og sommerferien med mindre, at holdene indbyrdes har rykket kampen, og at det ikke overskrider deadlinen for gruppe- eller slutspillet i den pågældende turnering.
   Se Regel
  • 2.2 SPILLERKRAV

   2.2.1 Bopæl eller statsborgerskab krav

   • For at kunne deltage i eSportligaen, så skal en spiller enten være dansk statsborger eller være fastboende i Kongeriget Danmark.
   • Overtrædelse af dette vil medføre, at spilleren bliver udelukket.

   2.2.2 Regelsæt

   • Det påhviler spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af eSportligaen.
   • Dette gælder også, hvis regler opdateres eller ændres undervejs i turneringen.

   2.2.3 Gamertag

   • En spiller bedes altid benytte det samme “gamertag” på deres spillerprofil hos eSportligaen, som de er navngivet i de pågældende spil.
   • Det er ikke tilladt at have et gamertag, in-game navn, holdnavn, clantag eller lignende, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorerne. Efter første advarsel er modtaget, så kan spilleren risikere udelukkelse fra turneringen ved gentagende overtrædelser.

   2.2.4 Flere hold på en spiller

   • Det er muligt for en spiller at skifte hold og/eller organisation igennem hele sæsonen, men en spiller bør ikke stå som “Aktiv spiller” for to forskellige hold i samme liga på samme tid.

   2.2.5 Særlige spillerkrav til de forskellige ligaer

   • Regler for DGI-Ligaen:
    Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal repræsentere en forening, der er medlem af DGI. Det er påkrævet, at alle spillere er medlem af foreningen.

    Der er ingen aldersbegrænsning for spillere, men det er ikke tilladt for en træner at deltage i turneringerne.

   • Regler for Esport-Ligaen:
    Esport-Ligaen er åben for alle uanset tilhørsforhold eller alder.

    Hvis et hold består af børn under 15 år, så bør holdet have en voksen tilknyttet som holdleder.

   • Regler for Oldboys-Ligaen:
    Alle spillere, der tilmeldes ligaen, skal minimum være fyldt 30 år.

    Der kan gives dispensation til maks. to personer, som er 25 år eller derover.

   • Regler for Kollega-Ligaen:
    Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal repræsentere samme virksomhed (organisation), kontorfællesskab eller en anden form for arbejdsplads.

    Man skal minimum være 16 år for at deltage i Kollega-Ligaen.

    Der kan gives dispensation til en spiller, som ikke er tilknyttet ovenstående.

   • Regler for Studie-Ligaen:
    Alle spillere, der tilmeldes ligaen, skal repræsentere samme studie, skole, gymnasium, universitet, erhvervsskole eller anden uddannelsesinstitution.

    Der kan gives dispensation til maks. to personer, som ikke er studerende eller fra samme organisation/studie.

   • Regler for Ung-Ligaen:
    Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal være tilknyttet samme organisation (fritidsklub, ungdomsklub eller ungdomsskole) samt medlem af Ungdomsringen.

    Man skal være mellem være 8 og 25 år for at deltage i Ung-Ligaen.

   • Regler for Efterskole-Ligaen:
    Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal repræsentere en efterskole, der er medlem af Efterskoleforeningen. Det er påkrævet, at alle spillere er elever på efterskolen.    Hvis et hold benytter en spiller i en af de ovenstående ligaer, som ikke er i overensstemmelse med de tilhørende krav, så vil holdet som udgangspunkt blive taberdømt. Det er også muligt at spille en omkamp, hvis begge parter ønsker dette. Gentagende overtrædelser kan medføre, at holdet bliver udelukket fra turneringen.
   Se Regel
  • 2.3 HOLDKRAV

   2.3.1 Navngivning af hold

   • Hold fra samme organisation skal navngives, så det er tydeligt at skelne herimellem – f.eks. Organisation eSport Bulls, Organisation eSport Unicorns etc.
   • Det er ikke tilladt at have et holdnavn, clantag eller lignende, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorer. Efter første advarsel er modtaget, så kan holdet risikere udelukkelse fra turneringen ved gentagende overtrædelser.

   2.3.2 Tilføjelse af nye spillere under en turnering

   • Et hold må altid gerne tilføje nye spillere til deres hold så længe, at de overholder målgruppe-kravet i ligaen samt ikke overskrider gruppens niveau. Såfremt en spiller overstiger gruppeniveauet, så vil spilleren ikke kunne stå som “Aktiv spiller”.
   • Bemærk: Dette gælder kun onlineturneringer og ikke Mesterskaberne. Læs separat regelsæt hertil.

   2.3.3 Maks. antal spillere

   • Et hold kan have følgende antal spillere på holdlisten:
    • CS:GO: Min. 5 spillere, Max. 10 spillere.
    • LoL: Min. 5 spillere, Max. 10 spillere.
    • Fortnite: Min. 2 spillere, Max. 5 spillere.
   Se Regel
  • 2.4 ORGANISATIONSKRAV

   2.4.1 Flere hold under en organisation

   • En organisation (f.eks. en skole eller et firma) kan godt tilmelde flere hold og have flere hold i samme liga.

    Det er ikke tilladt at have et navn, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorer. Efter første advarsel er modtaget, så kan holdet risikere udelukkelse fra turneringen ved gentagende overtrædelser.

   2.4.2 Navngivning af organisation

   • Det er ikke tilladt at have et organisationsnavn, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorer.
   Se Regel
  3. PRÆMIER
  • 3.1 INFO VEDR. KONTANTE PRÆMIER

   3.1.1 Udbetaling af kontante præmier

   • Alle kontante præmier udbetales uden undtagelser til den registrerede organisation.

   3.1.2 Udbetaling uden registreret organisation

   • Såfremt et hold ikke har en offentlig registreret organisation, så kan der gives dispensation vedr. udbetaling til enkeltpersoner.
   Se Regel
  • 3.2 INFO VEDR. FYSISKE PRÆMIER M.M

   3.2.1 Udlevering af fysiske præmier

   • Fysiske præmier udleveres – så vidt det er muligt – på stedet.
    Hvis dette ikke er muligt, så eftersendes de til vinderen.

   3.2.2 Udlevering af fysiske præmier til registreret organisation

   • Fysiske præmier vundet i eSportligaen udleveres uden undtagelser kun til den registrerede organisation.

   3.2.3 Udlevering af fysiske præmier uden registreret organisation

   • Såfremt et hold ikke har en offentlig registreret organisation, så kan der gives dispensation vedr. udlevering til enkeltpersoner.
   Se Regel
  4. KOMMUNIKATION
  • 4.1 VALG AF PRIMÆR KONTAKTPERSON

   4.1.1 Valg af holdadmin

   • Hvert hold er som minimum pålagt at vælge en kontaktperson, som håndterer al kommunikation mellem andre hold og eSportligaen.

   4.1.2 Saglig kommunikation

   • Kommunikation i spillet skal holdes på et sagligt niveau, og det påhviler holdadmins at stå for den generelle kommunikation.
   • Dårlig opførsel, trusler og lignende bliver ikke tolereret og kan medføre sanktioner fra eSportligaen.
   • I tilfælde af, at dette ikke overholdes; bedes den holdansvarlige sende dokumentation til en admin, hvorefter der vil blive foretaget en vurdering.
   Se Regel
  • 4.2 KONTAKT VIA DISCORD

   4.2.1 Liga-discords

   • Al kommunikation mellem holdene bør sker via den pågældende liga-discord.
   • Herinde kan man tagge holdet via fx @HoldA, også modtager holdet en notifikation.
    Bemærk: Dette kræver, at holdet har oprettet en holdrolle via holdbotten på den pågældende Discord.

   Efterskole-Ligaen
   DGI-Ligaen
   Oldboys-Ligaen
   Esport-Ligaen
   Studie-Ligaen
   Kollega-Ligaen
   Ung-Ligaen

   Se Regel
  • 4.3 KOMMUNIKATION MED MODSTANDERHOLDET

   4.3.1 Kontakt via holdprofil

   • Hvis I har behov for at kommunikere med modstanderholdet inden kampen, så kan I benytte pkt. 4.2, eller kontakte dem via deres holdprofil på esportligaen.dk.
   Se Regel