AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng
Regler
Se nedenstående regler, som er gældende for alle vores turneringer.
Ingen resultater
  1. FORTOLKNING, FORSTÅELSE OG RETTELSER AF REGELSÆTTET
  • 1.1 FORTOLKNING, FORSTÅELSE OG RETTELSER AF REGELSÆTTET

   • 1.1.1 Esportligaen har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft.
   • 1.1.2 Esportligaen har altid sidste ord i tilfælde af tvister, som både er beskrevet eller ikke er beskrevet i regelsættet.
   • 1.1.3 Det påhviler holdet/spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af Esportligaen.
   • 1.1.4 Hvis begge hold bevidst vælger at afvikle en kamp som bryder Esportligaens regelsæt. f.eks. vedr. skins, eller holdene spiller efter andre regler end dem, som står beskrevet i regelsættet:

    Så kan admins vælge ikke at vurdere og dømme eventuelle konflikter, som kan være opstået pga. ovenstående.

   • 1.1.5 Esportligaen har til enhver tid ret til at udstede en dispensation af en enten permanent eller midlertidig karakter. Dette vil sige fritagelse fra en bestemmelse, en regel, et krav el.lign.
   Se Regel
  • ÆNDRINGER/RETTELSER TIL REGLER

   08.11.22 – Ikke mulighed for konfikt efterfølgende

   • Regel: 1.1.4
    Hvis et eller begge hold vælger af afvikle en kamp, som bryder Esportligaens regelsæt ift. fx skins, så kan der ikke efterfølgende indberettes en konflikt.

   14.11.22 – Navngivning af spiller, hold og organisation

   • Regel: 2.2, 2.3 og 2.4
    Det er ikke tilladt at have et gamertag, in-game navn, holdnavn, organisationsnavn, clantag eller lignende, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorer. Efter første advarsel er modtaget, så kan spilleren/holdet risikere udelukkelse fra turneringen ved gentagende overtrædelser.

   29.11.22 – Spillerkrav

   • Regel: 2.2.4 og og 2.2.5
    Ændret regel 2.2.4 om, at en spiller ikke må spille for to hold i samme liga og kampuge til, at:
    Det er muligt for en spiller at skifte hold og/eller organisation igennem hele sæsonen, men en spiller bør ikke stå som “Aktiv spiller” for to forskellige hold i samme liga på samme tid.

    Tilføjet følgende tekst til regel 2.2.5:
    Hvis et hold benytter en spiller i en af de ovenstående ligaer, som ikke er i overensstemmelse med de tilhørende krav, så vil holdet som udgangspunkt blive taberdømt. Det er også muligt at spille en omkamp, hvis begge parter ønsker dette. Gentagende overtrædelser kan medføre, at holdet bliver udelukket fra turneringen.

   06.12.22 – Særlige spillerkrav

   • Regel 2.2.5 (Regler for DGI-Ligaen):
    Tydeliggjort, at det ikke er tilladt for trænere at deltage i turneringer i DGI-Ligaen.

   02.05.23 – Særlige spillerkrav

   • Regel 2.2.5 (Regler for Oldboys-Ligaen):
    Ændret reglen vedr. dispensation til Oldboys-Ligaen samt tilføjet et uddybende strafafsnit.

   19.08.23 – Ret til afmelding af tilmeldt hold

   • Regel 2.1.3:
    Tilføjet regel, der tydeliggører, at Esportligaen til enhver tid kan fravælge et tilmeldt hold.

   23.08.23 – Særlige spillerkrav

   • Regel 2.2.5 (Regler for Oldboys- og Kollega-Ligaen):
    Hævet dispensationsalder fra min. 25 år til 27 år i Oldboys-Ligaen samt tilføjet mindre rettelser til strafafsnittet.

    Ændret dispensationsreglen til Kollega-Ligaen, så dispensation automatisk gives til én spiller uden for organisationen/arbejdspladsen.

   01.09.23 – Særlige spillerkrav

   • Regel 2.2.5 (Regler for DGI-Ligaen):
    På baggrund af, at der tidligere har været nogle misforståelser vedr. trænerreglen i DGI-Ligaen; er denne nu blevet udfaset. Dette skyldes, at den oprindelig kom til eksistens, da Pokalrækken fandtes, og vi derved skulle kontrollere niveauet. Det er ikke længere aktuelt, da niveausystemet tager højde for dette samtidig med, at Pokalrækken er udfaset.

   17.11.23 – Esport Danmark

   • Regel 2.5.1 Automatisk medlemsskab i Esport Danmark (Gælder kun Esport Danmark ligaer)
    Tilføjet regel vedr:
    Ved tilmelding til en af Esport Danmarks turneringer på Esportligaen.dk; samtykker holdet (og de tilhørende spillere) til et inkluderet medlemsskab i Esport Danmark uden merbetaling. Man kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte forbundet direkte. Dette er kun gældende for Esport Danmark Oldboys-Ligaen samt vores åbne, Esport Danmark-Ligaen.

   19.11.23 – Dispensationer

   • Regel 1.1.5 Udstedelse af dispensation
    Tilføjet regel, der tydeliggører den eksisterende praksis om, at Esportligaen til enhver tid har ret til at udstede en dispensation af en enten permanent eller midlertidig karakter. Dette vil sige fritagelse fra en bestemmelse, en regel, et krav el.lign.

   18.12.23 – Spillerkrav

   • Regel 2.2.4 og 2.2.5
    Tydeliggjort regel 2.2.5 gælder den pågældende samt ændret formulering og tilføjet underpunkt ved regel 2.2.4 vedr., at en spiller ikke må repræsenterer to organisationer i samme gruppe i en turnering.

   04.01.24 – Streaming af turneringer og/eller aktivitete

   • Regel 2.6.1 Streaming af turneringer og/eller aktiviteter
    Tilføjet regel, der tydeliggører, at hold herunder spillere, automatisk accepterer, at de potentielt kan blive streamet på fx Twitch, når de deltager i en af Esportligaens aktviteter og/eller turneringer.

   03.06.24 – Map pool (generelt) og specielle VETO-regler i Efterskole-Ligaen

   • Regel 8.1 Map pool
    Tilføjet afsnit vedr. udskiftningen af de_overpass med de_dust2 efter Forårsturneringen.
   • Regel 8.4.1
    Tilføjet ny begrænset map pool til Sæson 8 i Efterskole- samt Ung-Ligaen.
   Se Regel
  2. GENERELLE REGLER
  • 2.1 LIGATURNERINGER

   2.1.1 Ligaturneringer

   • En ligaturnering består som udgangspunkt af 5-7 runder med gruppespil, hvorefter der – afhængig af antal hold og liga – er enten 1, 2 eller 3 slutspilsrunder.
   • Bemærk: Dette gælder ikke Fortnite; læs derfor i Fortnite reglerne.

   2.1.2 Feriepause

   • Der er som udgangspunkt altid pause i påske-, vinter-, efterår-, jule- og sommerferien med mindre, at holdene indbyrdes har rykket kampen, og at det ikke overskrider deadlinen for gruppe- eller slutspillet i den pågældende turnering. Alternativt kan det skyldes særlige forhold for en bestemt gruppe el.lign.

   2.1.3 Ret til afmelding af tilmeldt hold

   • Esportligaen kan til enhver tid fravælge et tilmeldt hold, hvis der er et ulige antal hold, ujævne holdniveauer eller en anden faktor, som Esportligaen vurderer forringer turneringsoplevelsen for de resterende hold. Holdet vil få refunderet sin turneringslicens.
   Se Regel
  • 2.2 SPILLERKRAV

   2.2.1 Bopæl eller statsborgerskab krav

   • For at kunne deltage i Esportligaen, så skal en spiller enten være dansk statsborger eller være fastboende i Kongeriget Danmark.
   • Overtrædelse af dette vil medføre, at spilleren bliver udelukket.

   2.2.2 Regelsæt

   • Det påhviler spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af Esportligaen.
   • Dette gælder også, hvis regler opdateres eller ændres undervejs i turneringen.

   2.2.3 Gamertag

   • En spiller bedes altid benytte det samme “gamertag” på deres spillerprofil hos Esportligaen, som de er navngivet i de pågældende spil.
   • Det er ikke tilladt at have et gamertag, in-game navn, holdnavn, clantag eller lignende, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorerne. Efter første advarsel er modtaget, så kan spilleren risikere udelukkelse fra turneringen ved gentagende overtrædelser.

   2.2.4 Flere hold på en spiller

   • Det er muligt for en spiller at skifte hold og/eller organisation igennem hele sæsonen, men en spiller bør, af logistiske årsager, ikke stå som “Aktiv spiller” for to forskellige hold i samme liga på samme tid, hvis man er afhængig af denne spiller ifm. afviklingen af kampene.
   • Det er ikke tilladt for en spiller at repræsentere to forskellige organisationer i løbet af den samme turnering, hvis begge konkurrerende hold spiller i den samme gruppe.
    Eksempel på en gruppe: Niveau A – II.

   2.2.5 Særlige spillerkrav til de forskellige ligaer

   • Regler for DGI-Ligaen:
    Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal repræsentere en forening, der er medlem af DGI. Det er påkrævet, at alle spillere er medlem af den pågældende forening.


   • Regler for Esport Danmark-Ligaen:
    Esport Danmark-Ligaen er åben for alle uanset tilhørsforhold eller alder.

    Hvis et hold består af børn under 15 år, så bør holdet have en voksen tilknyttet som holdleder.


   • Regler for Esport Danmark Oldboys-Ligaen:
    Alle spillere, der tilmeldes ligaen, skal som udgangspunkt være fyldt minimum 30 år.

    Dispensationsspillere mellem 27 og 29 år:
    – Det er tilladt at bruge op til 2 dispensationsspillere på samme kampdag (Fx en Bo2 mod et hold).
    – Det er tilladt at have flere end 2 dispensationsspillere tilknyttet holdet. Fx et hold med 10 spillere kan have 4 dispensationsspillere på holdet, men kun to må anvendes til samme kampdag.
    – En spiller mellem 27 og 29 år har automatisk dispensation.

    Straf i Esport Danmark Oldboys-Ligaen:
    – Benyttes mere end to dispensationsspillere på samme kampdag, så taberdømmes holdet på den pågældende kampdag. Gentager holdet overtrædelsen, så udelukkes holdet fra hele turneringen og den primære ansvarsperson for holdet samt den pågældende spiller, udelukkes i et år. De resterende spillere tilknyttet holdet modtager en karantæne på 3 måneder.
    – Benyttes en eller flere spillere under 27 år, så udelukkes holdet direkte fra turneringen. Den primære ansvarsperson for holdet samt den pågældende spiller, modtager et års karantæne fra alle Esportligaens aktiviteter. De resterende spillere tilknyttet holdet modtager en karantæne på 3 måneder.
    – Bemærk: Hvis en anden person end den primære ansvarsperson, har sat den pågældende spiller aktiv på holdet, så modtager denne ligeledes 1 års karantæne.


   • Regler for Kollega-Ligaen:
    Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal repræsentere samme virksomhed (organisation), kontorfællesskab eller en anden form for arbejdsplads.

    Man skal minimum være 16 år for at deltage i Kollega-Ligaen.

    Det er tilladt at benytte én spiller, som ikke er tilknyttet samme organisation m.v., pr. kampdag.


   • Regler for Ung-Ligaen:
    Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal være tilknyttet samme organisation (fritidsklub, ungdomsklub eller ungdomsskole) samt medlem af Ungdomsringen.

    Man skal være mellem 8 og 25 år for at deltage i Ung-Ligaen.


   • Regler for Efterskole-Ligaen:
    Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal repræsentere en efterskole, der er medlem af Efterskoleforeningen. Det er påkrævet, at alle spillere er elever på efterskolen.    Hvis et hold benytter en spiller i en af de ovenstående ligaer, som ikke er i overensstemmelse med de tilhørende krav, så vil holdet som udgangspunkt blive taberdømt. Det er også muligt at spille en omkamp, hvis begge parter ønsker dette. Gentagende overtrædelser kan medføre, at holdet bliver udelukket fra turneringen.

    Bemærk: Straf-afsnit i Esport Danmark Oldboys-Ligaen.
   Se Regel
  • 2.3 HOLDKRAV

   2.3.1 Navngivning af hold

   • Hold fra samme organisation skal navngives, så det er tydeligt at skelne herimellem – f.eks. Organisation eSport Bulls, Organisation eSport Unicorns etc.
   • Det er ikke tilladt at have et holdnavn, clantag eller lignende, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorer. Efter første advarsel er modtaget, så kan holdet risikere udelukkelse fra turneringen ved gentagende overtrædelser.

   2.3.2 Tilføjelse af nye spillere under en turnering

   • Et hold må altid gerne tilføje nye spillere til deres hold så længe, at de overholder målgruppe-kravet i ligaen samt ikke overskrider gruppens niveau. Såfremt en spiller overstiger gruppeniveauet, så vil spilleren ikke kunne stå som “Aktiv spiller”.
   • Bemærk: Dette gælder kun onlineturneringer og ikke Mesterskaberne. Læs separat regelsæt hertil.

   2.3.3 Maks. antal spillere

   • Et hold kan have følgende antal aktive spillere på holdlisten:
    • CS2: Min. 5 spillere, Max. 10 spillere.
    • LoL: Min. 5 spillere, Max. 10 spillere.
    • Fortnite: Min. 2 spillere, Max. 5 spillere.
   Se Regel
  • 2.4 ORGANISATIONSKRAV

   2.4.1 Flere hold under en organisation

   • En organisation (f.eks. en skole eller et firma) kan godt tilmelde flere hold og have flere hold i samme liga.

    Det er ikke tilladt at have et navn, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorer. Efter første advarsel er modtaget, så kan holdet risikere udelukkelse fra turneringen ved gentagende overtrædelser.

   2.4.2 Navngivning af organisation

   • Det er ikke tilladt at have et organisationsnavn, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorer.
   Se Regel
  • 2.5 ESPORT DANMARK

   2.5.1 Automatisk medlemsskab i Esport Danmark (Gælder kun Esport Danmark ligaer)

   • Ved tilmelding til en af Esport Danmarks turneringer på Esportligaen.dk; samtykker holdet (og de tilhørende spillere) til et inkluderet medlemsskab i Esport Danmark uden merbetaling. Man kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte forbundet direkte.

    Bemærk: Dette er kun gældende for Esport Danmark Oldboys-Ligaen samt vores åbne, Esport Danmark-Ligaen.
   Se Regel
  • 2.6 STREAMING

   2.6.1 Streaming af turneringer og/eller aktiviteter

   • Når man deltager i en af Esportligaens turneringer og/eller aktiviteter, så samtykker man samtidig til, at ens hold og/eller spillere potentielt bliver streamet på fx Twitch.

    Bemærk: Se venligst evt. streamingregler for det enkelte spil, da der kan være yderligere elementer at forholde sig til.
   Se Regel
  3. PRÆMIER
  • 3.1 INFO VEDR. KONTANTE PRÆMIER

   3.1.1 Udbetaling af kontante præmier

   • Alle kontante præmier udbetales uden undtagelser til den registrerede organisation.

   3.1.2 Udbetaling uden registreret organisation

   • Såfremt et hold ikke har en offentlig registreret organisation, så kan der gives dispensation vedr. udbetaling til enkeltpersoner.
   Se Regel
  • 3.2 INFO VEDR. FYSISKE PRÆMIER M.M

   3.2.1 Udlevering af fysiske præmier

   • Fysiske præmier udleveres – så vidt det er muligt – på stedet.
    Hvis dette ikke er muligt, så eftersendes de til vinderen.

   3.2.2 Udlevering af fysiske præmier til registreret organisation

   • Fysiske præmier vundet i Esportligaen udleveres uden undtagelser kun til den registrerede organisation.

   3.2.3 Udlevering af fysiske præmier uden registreret organisation

   • Såfremt et hold ikke har en offentlig registreret organisation, så kan der gives dispensation vedr. udlevering til enkeltpersoner.
   Se Regel
  4. KOMMUNIKATION
  • 4.1 VALG AF PRIMÆR KONTAKTPERSON

   4.1.1 Valg af holdadmin

   • Hvert hold er som minimum pålagt at vælge en kontaktperson, som håndterer al kommunikation mellem andre hold og Esportligaen.

   4.1.2 Saglig kommunikation

   • Kommunikation i spillet skal holdes på et sagligt niveau, og det påhviler holdadmins at stå for den generelle kommunikation.
   • Dårlig opførsel, trusler og lignende bliver ikke tolereret og kan medføre sanktioner fra Esportligaen.
   • I tilfælde af, at dette ikke overholdes; bedes den holdansvarlige sende dokumentation til en admin, hvorefter der vil blive foretaget en vurdering.
   Se Regel
  • 4.2 KONTAKT VIA DISCORD

   4.2.1 Liga-discords

   • Al kommunikation mellem holdene bør sker via den pågældende liga-discord.
   • Herinde kan man tagge holdet via fx @HoldA, også modtager holdet en notifikation.
    Bemærk: Dette kræver, at holdet har oprettet en holdrolle via holdbotten på den pågældende Discord.

   Efterskole-Ligaen
   DGI-Ligaen
   Esport Danmark Oldboys-Ligaen
   Esport Danmark-Ligaen
   Kollega-Ligaen
   Ung-Ligaen

   Se Regel
  • 4.3 KOMMUNIKATION MED MODSTANDERHOLDET

   4.3.1 Kontakt via holdprofil

   • Hvis I har behov for at kommunikere med modstanderholdet inden kampen, så kan I benytte pkt. 4.2, eller kontakte dem via deres holdprofil på esportligaen.dk.
   Se Regel