AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng

ÆNDRINGER/RETTELSER TIL REGLER

08.11.22 – Ikke mulighed for konfikt efterfølgende

 • Regel: 1.1.4
  Hvis et eller begge hold vælger af afvikle en kamp, som bryder Esportligaens regelsæt ift. fx skins, så kan der ikke efterfølgende indberettes en konflikt.

14.11.22 – Navngivning af spiller, hold og organisation

 • Regel: 2.2, 2.3 og 2.4
  Det er ikke tilladt at have et gamertag, in-game navn, holdnavn, organisationsnavn, clantag eller lignende, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorer. Efter første advarsel er modtaget, så kan spilleren/holdet risikere udelukkelse fra turneringen ved gentagende overtrædelser.

29.11.22 – Spillerkrav

 • Regel: 2.2.4 og og 2.2.5
  Ændret regel 2.2.4 om, at en spiller ikke må spille for to hold i samme liga og kampuge til, at:
  Det er muligt for en spiller at skifte hold og/eller organisation igennem hele sæsonen, men en spiller bør ikke stå som “Aktiv spiller” for to forskellige hold i samme liga på samme tid.

  Tilføjet følgende tekst til regel 2.2.5:
  Hvis et hold benytter en spiller i en af de ovenstående ligaer, som ikke er i overensstemmelse med de tilhørende krav, så vil holdet som udgangspunkt blive taberdømt. Det er også muligt at spille en omkamp, hvis begge parter ønsker dette. Gentagende overtrædelser kan medføre, at holdet bliver udelukket fra turneringen.

06.12.22 – Særlige spillerkrav

 • Regel 2.2.5 (Regler for DGI-Ligaen):
  Tydeliggjort, at det ikke er tilladt for trænere at deltage i turneringer i DGI-Ligaen.

02.05.23 – Særlige spillerkrav

 • Regel 2.2.5 (Regler for Oldboys-Ligaen):
  Ændret reglen vedr. dispensation til Oldboys-Ligaen samt tilføjet et uddybende strafafsnit.

19.08.23 – Ret til afmelding af tilmeldt hold

 • Regel 2.1.3:
  Tilføjet regel, der tydeliggører, at Esportligaen til enhver tid kan fravælge et tilmeldt hold.

23.08.23 – Særlige spillerkrav

 • Regel 2.2.5 (Regler for Oldboys- og Kollega-Ligaen):
  Hævet dispensationsalder fra min. 25 år til 27 år i Oldboys-Ligaen samt tilføjet mindre rettelser til strafafsnittet.

  Ændret dispensationsreglen til Kollega-Ligaen, så dispensation automatisk gives til én spiller uden for organisationen/arbejdspladsen.

01.09.23 – Særlige spillerkrav

 • Regel 2.2.5 (Regler for DGI-Ligaen):
  På baggrund af, at der tidligere har været nogle misforståelser vedr. trænerreglen i DGI-Ligaen; er denne nu blevet udfaset. Dette skyldes, at den oprindelig kom til eksistens, da Pokalrækken fandtes, og vi derved skulle kontrollere niveauet. Det er ikke længere aktuelt, da niveausystemet tager højde for dette samtidig med, at Pokalrækken er udfaset.

17.11.23 – Esport Danmark

 • Regel 2.5.1 Automatisk medlemsskab i Esport Danmark (Gælder kun Esport Danmark ligaer)
  Tilføjet regel vedr:
  Ved tilmelding til en af Esport Danmarks turneringer på Esportligaen.dk; samtykker holdet (og de tilhørende spillere) til et inkluderet medlemsskab i Esport Danmark uden merbetaling. Man kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte forbundet direkte. Dette er kun gældende for Esport Danmark Oldboys-Ligaen samt vores åbne, Esport Danmark-Ligaen.

19.11.23 – Dispensationer

 • Regel 1.1.5 Udstedelse af dispensation
  Tilføjet regel, der tydeliggører den eksisterende praksis om, at Esportligaen til enhver tid har ret til at udstede en dispensation af en enten permanent eller midlertidig karakter. Dette vil sige fritagelse fra en bestemmelse, en regel, et krav el.lign.

18.12.23 – Spillerkrav

 • Regel 2.2.4 og 2.2.5
  Tydeliggjort regel 2.2.5 gælder den pågældende samt ændret formulering og tilføjet underpunkt ved regel 2.2.4 vedr., at en spiller ikke må repræsenterer to organisationer i samme gruppe i en turnering.

04.01.24 – Streaming af turneringer og/eller aktivitete

 • Regel 2.6.1 Streaming af turneringer og/eller aktiviteter
  Tilføjet regel, der tydeliggører, at hold herunder spillere, automatisk accepterer, at de potentielt kan blive streamet på fx Twitch, når de deltager i en af Esportligaens aktviteter og/eller turneringer.

03.06.24 – Map pool (generelt) og specielle VETO-regler i Efterskole-Ligaen

 • Regel 8.1 Map pool
  Tilføjet afsnit vedr. udskiftningen af de_overpass med de_dust2 efter Forårsturneringen.
 • Regel 8.4.1
  Tilføjet ny begrænset map pool til Sæson 8 i Efterskole- samt Ung-Ligaen.
Tilbage til regler