AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng

2.2 SPILLERKRAV

2.2.1 Bopæl eller statsborgerskab krav

 • For at kunne deltage i Esportligaen, så skal en spiller enten være dansk statsborger eller være fastboende i Kongeriget Danmark.
 • Overtrædelse af dette vil medføre, at spilleren bliver udelukket.

2.2.2 Regelsæt

 • Det påhviler spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af Esportligaen.
 • Dette gælder også, hvis regler opdateres eller ændres undervejs i turneringen.

2.2.3 Gamertag

 • En spiller bedes altid benytte det samme “gamertag” på deres spillerprofil hos Esportligaen, som de er navngivet i de pågældende spil.
 • Det er ikke tilladt at have et gamertag, in-game navn, holdnavn, clantag eller lignende, der kan anses som værende stødende, racistisk eller yderst diskriminerende overfor religion og minoritetsgrupper. Dette vurderes af administratorerne. Efter første advarsel er modtaget, så kan spilleren risikere udelukkelse fra turneringen ved gentagende overtrædelser.

2.2.4 Flere hold på en spiller

 • Det er muligt for en spiller at skifte hold og/eller organisation igennem hele sæsonen, men en spiller bør, af logistiske årsager, ikke stå som “Aktiv spiller” for to forskellige hold i samme liga på samme tid, hvis man er afhængig af denne spiller ifm. afviklingen af kampene.
 • Det er ikke tilladt for en spiller at repræsentere to forskellige organisationer i løbet af den samme turnering, hvis begge konkurrerende hold spiller i den samme gruppe.
  Eksempel på en gruppe: Niveau A – II.

2.2.5 Særlige spillerkrav til de forskellige ligaer

 • Regler for “Spil” Danmark-Ligaen: (Spil = Fortnite, CS eller LoL)
  Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal repræsentere en organisation med et gyldigt CVR-nummer. Det er påkrævet, at alle spillere er medlem af den pågældende organisation.

 • Regler for Esport Danmark Oldboys-Ligaen:
  Alle spillere, der tilmeldes ligaen, skal som udgangspunkt være fyldt minimum 30 år.

  Dispensationsspillere mellem 27 og 29 år:
  – Det er tilladt at bruge op til 2 dispensationsspillere på samme kampdag (Fx en Bo2 mod et hold).
  – Det er tilladt at have flere end 2 dispensationsspillere tilknyttet holdet. Fx et hold med 10 spillere kan have 4 dispensationsspillere på holdet, men kun to må anvendes til samme kampdag.
  – En spiller mellem 27 og 29 år har automatisk dispensation.

  Straf i Esport Danmark Oldboys-Ligaen:
  – Benyttes mere end to dispensationsspillere på samme kampdag, så taberdømmes holdet på den pågældende kampdag. Gentager holdet overtrædelsen, så udelukkes holdet fra hele turneringen og den primære ansvarsperson for holdet samt den pågældende spiller, udelukkes i et år. De resterende spillere tilknyttet holdet modtager en karantæne på 3 måneder.
  – Benyttes en eller flere spillere under 27 år, så udelukkes holdet direkte fra turneringen. Den primære ansvarsperson for holdet samt den pågældende spiller, modtager et års karantæne fra alle Esportligaens aktiviteter. De resterende spillere tilknyttet holdet modtager en karantæne på 3 måneder.
  – Bemærk: Hvis en anden person end den primære ansvarsperson, har sat den pågældende spiller aktiv på holdet, så modtager denne ligeledes 1 års karantæne.


 • Regler for Kollega-Ligaen:
  Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal repræsentere samme virksomhed (organisation), kontorfællesskab eller en anden form for arbejdsplads.

  Man skal minimum være 16 år for at deltage i Kollega-Ligaen.

  Det er tilladt at benytte én spiller, som ikke er tilknyttet samme organisation m.v., pr. kampdag.


 • Regler for Ung-Ligaen:
  Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal være tilknyttet samme organisation (fritidsklub, ungdomsklub eller ungdomsskole) samt medlem af Ungdomsringen.

  Man skal være mellem 8 og 25 år for at deltage i Ung-Ligaen.


 • Regler for Efterskole-Ligaen:
  Alle hold, der tilmeldes ligaen, skal repræsentere en efterskole, der er medlem af Efterskoleforeningen. Det er påkrævet, at alle spillere er elever på efterskolen.  Hvis et hold benytter en spiller i en af de ovenstående ligaer, som ikke er i overensstemmelse med de tilhørende krav, så vil holdet som udgangspunkt blive taberdømt. Det er også muligt at spille en omkamp, hvis begge parter ønsker dette. Gentagende overtrædelser kan medføre, at holdet bliver udelukket fra turneringen.

  Bemærk: Straf-afsnit i Esport Danmark Oldboys-Ligaen.
Tilbage til regler