23. September 2021

Snart begynder sæsonens første kampe, og vi har været igennemen større process med opdateringer til vores liga motor. I denne artikel får du det fulde overblik over de ændringer, som er trådt i kraft inden kampstart.

De store opdateringer

Ny tilmeldings fane:
Alle hold admins kan nu på holdsiden finde en fane med navnet “Tilmelding”. Det er under denne fane, at holdene nu skal tilmelde sig en liga eller cup. Funktionaliteten i tilmeldingen er bund og grund den samme som sidste år, men tilmeldingen er flyttet frem på holdsiden for at gøre det mere tydeligt hvor man tilmelder sig.

Nyt Battle Royale system:
Til sæson 5 er der udviklet et større nyt rapporterings system til at kunne håndtere Battle Royale i f.eks. Fortnite, men det kan også understøtte andre spil såsom Warzone, Apex Legends eller PUBG.

Udviklingen inkluderer også en visuel tilføjelse for at kunne fremvise resultater og udregne ranking point med henblik på kvalifikation til mesterskaberne.

Det bliver muligt at lave forskellige team setups og pointtildeling. F.eks. Point for wins, kills og kill modifier. Dette giver en fleksibilitet, som gør det nemmere at finde det bedste format til holdene i ligaen.

Justering af niveau inddeling i CS:GO
Vi har brugt vores erfaringer fra sæson 4 til at justere vores niveau inddeling i sæson 5. Vi føler, at vi til sæson 5 har fundet en god balance, som passer alle de mange forskellige typer af hold, som vi har i ligaen. 

Desværre har det ikke været muligt at udvikle en automatisk indhentning af niveauer i CS:GO. Det var ellers vores mål før sæsonen, men det har vist sig at være et større projekt end først antaget. Projektet er ikke skrinlagt, men udskudt til at blive en del af vores fremtidige planer for ligaen. Af den årsag skal spilleres niveauerne stadig angives manuelt og reglerne omkring niveauer er ligeledes skærpet, så der bliver straffet hårdere, hvis man ikke opdaterer eller giver sit niveau ukorrekt. Læs mere om det i vores regelsæt.

Sidst, men ikke mindst, så nulstiller vi alle niveauer til sæson 5, så folk kan indtaste deres bedste niveau på tværs af mm rank og FaceIT.

Begrænsning på tilføjelse af nye spillere i CS:GO
I løbet af sæson 4 opdagede vi, at en af de største udfordringer var tilføjelsen af nye spillere undervejs i en aktiv turnering. Problemet opstod når et hold tilføjede en spiller med et niveau, som var alt for højt i forhold til den gruppe, som holdet var placeret i. Det medførte at nogle hold steg fra f.eks. 8.000 i niveau til 12.000 i niveau. Selvom vi manuelt rettede de værste tilfælde, så gav det mening at finde en smartere løsning fremadrettet.

I sæson 5 sker der nu en automatisk begrænsning, når der tilføjes en spiller under en aktiv turnering. Alle turnerings niveauer har ved turneringsstart et angivet max niveau, som ikke må overskrides. F.eks. kunne det være 8.500 på Niveau B – II. Når en spiller tilføjes i løbet af en turnering, så tjekker systemet om spilleren hæver holdets for meget ifht. de andre hold i gruppen. Hvis ikke, så tilføjes spilleren uden problemer. Hvis spilleren derimod bryder max. niveauet, så placeres spilleren på listen over ikke aktivere spillere, og admin bør kontaktes med henblik på en evt. løsning.

Hvis der ikke kan findes en løsning, så kan spilleren først tilføjes når den igangværende turnering er slut. Herefter vil spilleren kunne indgå på holdet i næste turnering, hvor holdet så placeres i en passende gruppe..

Begrundelsen: I den yderste ende af skalaen, så er opdateringen implementeret, så en Global Elite spiller f.eks. ikke tilføjes til et C – Niveau hold med sølv og guld spillere.

Niveau fane på  alle holdsider.
Gennemsigtighed er nøgleordet. Der er kommet yderligere en fane på holdsiden kaldet “Niveau” På denne side kan man se det pågældende holds tre forskellige niveauer.

1. Holdets niveau:
Dette tal viser holdets niveau baseret på ligaens niveauinddeling. Dette er også niveauet som holdet placeres efter, når holdet skal inddeles på niveau.

2. Holdets topniveau:
Viser holdets potentielle topniveau, hvis holdet stiller med de 5 bedste rangerede spillere på holdet.

3. Holdets bundniveau: 
Viser holdets potentielle bundniveau, hvis holdet stiller med de 5 lavest rangerede spillere som fremgår af holdlisten.

NB. Punkt 2 og 3 vil kun vise en forskel i niveau, hvis et hold har flere end 5 spillere.

Under “Holdets niveau” finder man også “Kamp niveauer”. Her kan man se det pågældende holds sidste kampe, hvem modstanderen var, hvilken liga kampen blev afviklet i, dato og resultat. Mest interessant er dog de sidste to kolonner. Her kan man se det pågældende holds niveau på dagen (De 5 der deltog i kampen) og modstanderens niveau på dagen – altså deres 5 spillere.

Formålet med denne side er, at skabe transparens i forhold til niveau inddelingen.

Mega Gaming Rumble Dayz
Ung-ligaen får en ny aktivitetsdag, som hedder Mega Gaming Rumble dayz. MGRD afvikles i både CS:GO og Fortnite. Grundlæggende er formålet at skabe et fleksibelt tilbud til klubberne, hvor der er fokus på gode oplevelser og ikke på spiller registrering, hold administration og mødepligtigt. Formatet for CS:GO er også gjort mere tilgængeligt, så fokus vil være på sjove oplevelser. Læs mere her.

Pokalrækken i Ung-ligaen forbliver dog som normalt i CS:GO og Fortnite.

Nyt Pokalrække format
I sæson 5 er der også lavet et nyt pokalrække format, der kommer til at ligne bredderækkens format fra sæson 4. Dette betyder, at hele ligaen består af tre turneringer med 6-7 ugers varighed. Som udgangspunkt ender pokalrækkernes gruppespil i et slutspil med semifinaler og finaler, men kan udvides til ekstraordinære kvartfinaler, såfremt der er over 24 hold tilmeldt.

Ud over det nye format, så gør den nye pokalrække også op med divisions tanken og så er man ikke automatisk tilmeldt næste turnering. Den skal man huske at tilmelde sig fra turnering til turnering.

Ny ranking process:
Med det nye pokalrække format, så ændres tildelingen af rangliste point også. Holdene kan opnå rangliste point efter hver turnering og man modtager point for sin endelige placering i gruppespillet, samt kampe man vinder i slutspillet. Alle hold går videre til slutspillet og afhængigt af hvilket slutspil man deltager i, så vinder med X antal point. Den nye point tildeling kan ses herunder (med forbehold for ændringer)

Gruppeplacering:

1: 25 point
2: 18 point
3: 15 point
4: 10 point
5: 8 point
6: 6 point


A Slutspil: 5 point pr. kamp
B Slutspil: 2 point pr. kamp
C Slutspil: 1 point pr. kamp

De nye “Hov! Det er vist nyt” opdateringer

Discord oplysninger
Alle personer kan nu indtaste deres discord oplysninger på deres profil. Hvis man ikke har indtastet dem, så fremgår de stadig under kontaktoplysninger med “Indtast dit discord ID”. Dette er dog mest anvendeligt for de personer, som fremgår som holdets kontaktpersoner. Hvis man endnu ikke er på vores Discord server, kan den findes her.

Administration af kontaktpersoner
Apropos kontaktpersoner på et hold, så er der kommer en ny rolle. Dette er “træner”. Den har reelt den samme funktion som holdlederen, men hvis holdet har en træner og holdleder, så kan man differentiere.

Det er nu også muligt at vælge den primære kontaktperson, så modstanderen kan kontakte den person som reelt er den hovedansvarlige. Opdateringen vil fremgå af holdets kontaktside, hvor den primære kontaktperson vil stå øverst og de øvrige nedenfor.

Hvis man ikke vælger en primær kontaktperson, så er Holdlederen sat til default.

Opdeling af spillerliste
Der er kommet en visuel opdeling af spillerlisterne på alle hold. Før fremgik det kun under “rediger hold”, men nu fremgår det også på holdets offentlige side. Her opdeles holdets spillere i “Aktive spillere” og “Ikke aktive spillere”.

“Aktive spillere” er listen over de spillere som kan bruges i kamp, hvorimod spillerne som står på den “Ikke aktive” liste ikke kan bruges. Det kan f.eks. være fordi de mangler spil ID eller CS:GO niveau.

Arkivering af gamle hold
Det er nu muligt for organisations ejere at arkivere alle de hold man ikke vil bruge længere. Det skulle gerne kunne skabe et bedre overblik for de organisationer med mange hold. På jeres organisation side:

– Klik på “administrer hold” 

– Klik på “Arkiver” ud for de hold I gerne vil arkivere.

Disse hold vil nu ikke fremgå på forsiden af jeres hold organisation længere, men under en selvstændig arkiverings liste under “administrer hold”. Det er selvfølgelig også muligt at genaktivere et arkiveret hold 🙂

Meld klar mail
Når du melder dit hold klar til kamp, så modtager modstanderen en mail om at du har meldt klar til kamp. Du modtager også en mail, hvis modstanderen melder klar.

Bekræftelsesmail på tilmelding
Vi beklager, at dette ikke tidligere har været en default feature i systemet, men NU er den her. Alle hold ansvarlige modtager nu en bekræftelsesmail, hvis man tilmelder sig en turnering.

De øvrige små opdateringer

Ladders
Det bliver i sæson 5 nu muligt at frabede sig udfordringer på holdets side. Klik på rediger hold for at tilgå funktionen. Ligeledes bliver alle udfordringer annulleret efter 72 timer, hvis de ikke er accepteret.

Ny “Liga info” knap
Alle ligaer har fået en tab der hedder “Liga info”. Den beskriver de enkelte ligaer i korte træk.

Spil dubletter er væk
En lille ting, men der var en masse spil dubletter på sidens footer. De er nu fjernet, så der kun er de reelle spil i ligaen og links er også fikset.

Fejl 409
Dem som får fejl 409 modtager nu også en forklaring.