I dybden med niveausystemets udvikling

1. December 2020

Så er året 2020 langsomt ved at rinde ud, bredderækkerne er fuld gang med slutspillet og pokalrækkerne kæmper løs i den sidste grupperunde, inden julemaden skal på bordet. Og selvom denne nyhedsmail primært henvender sig til bredderækkerne, så vil vi rigtigt gerne fortælle lidt mere detaljeret om hvem der spiller med i ligaen, samt vores nye niveau system som blev indført i sæson 4.

DET NYE NIVEAU SYSTEM

I Sæson 4 valgte vi at indføre et nyt system, som skulle hjælpe med niveauinddelingen for alle de CS:GO hold som deltager i YouSee eSportligaen, men det er også indført fordi vi gerne vil lave et større økosystem, hvor man uanset om man spiller i vores ligaer, vores cups eller spiller kampe på vores leaderboard, kan få en god oplevelse imod jævnbyrdige hold. YouSee eSportligaens fokus har nemlig altid været at skabe så mange gode oplevelser som muligt, og det er uanset om du er super vild til CS:GO eller kaster den ringeste flash.

Ikke matchmaking…

Som skrevet ovenfor, så blev systemet indført ved opstarten af Sæson 4, og der har været lidt forvirring om hvad systemet reelt gør. Det vil vi gerne opklare i dette nyhedsbrev, så lad os lægge den største misforståelse i seng først.

Niveau systemet er IKKE et matchmaking system, hvor et holds “holdopstilling” matches op imod et andets hold “holdopstilling” og med “holdopstilling” mener vi de 5 spillere, som spiller præcist den planlagte kamp.

….Men Niveau system

Derimod er det et system, hvor vi med udgangspunkt i en spillers MM rank, finder et holds niveau og rang, hvorefter vi placerer alle holdene i grupper på forskellige niveauer, sammen med andre hold inden for den samme rang (+/-).

Det var den ultra korte forklaring og om lidt går vi mere i dybden med systemets funktionalitet, men før vi bevæger os derhen, så vil vi gerne give jer et interessant indblik i hvem I er og hvem I spiller imod. Er du derimod kun interesseret i konklusionen og hvad der kommer til at ske i fremadrettet, så kan du hoppe direkte ned til HVAD SKER DER NU?

HELE DANMARKS ESPORTLIGA

YouSee eSportligaens tagline er “HELE DANMARKS ESPORTLIGA” og med det mener vi, at vi tilbyder esport for alle. Med udgangspunkt i CS:GO, så favner vi både spillere på Global Elite niveau og dem på Silver niveau, men lige så vigtigt, så favner vi dem som er super dedikerede og dem som bare hygger.

Hvis vi kigger på et perceptual map over YouSee eSportligaens CS:GO hold, så har vi hold som er placeret over hele kortet (se nedenstående kort). Vi har hold som er super dygtige og dedikerede (A), vi har hold som er mindre gode og spiller for hyggen (D), men vigtigst af alt, så har vi også en masse gode hold der spiller for hyggen (B) og en masse dedikerede hold på den nedre del af ranglisten (C) – og alt derimellem. 

Der er selvfølgelig undtagelser til nedenstående og intet er så firkantet som præsenteret her, men i grove træk kategoriserer vi disse grupper som:
 

 1. Ca. 5 spillere, super dygtige, spiller meget. Har evt. træner. Høje krav til modstanderne/regler etc. Er meget organiserede.
 2. Ca. 6-8 spillere, super dygtige, spiller mindre, ofte ældre, Mindre krav = mere hygge.
 3. Ca. 5-6 spillere. Moderat til lavere niveau, ofte med en meget erfaren holdleder/træner eller spiller. Høj viden om CS:GO. Høje krav til modstander/regler. Er meget organiseret.
 4. Ca. 7-10 spillere. Moderat til lavere niveau. Begrænset viden om funktionaliteter, servere etc. Spiller primært for fællesskabet og få spillet kampe. Kan være organiseret i mere eller mindre grad.
   

Hvis man ser på de fire områder, som selvfølgelig har hold fordelt over det hele kortet, så fremstår det klart, at nogle hold er meget dedikerede og dermed er meget fokuseret på at tingene (regler/meld klar/steam ID etc.) er i orden, for de selv er organiseret, og så er der de andre hold i den anden ende af spektret, som har et meget mere afslappet forhold til esport. Uanset deres niveau, så går de måske ikke så meget op i tingene. De vil bare gerne spille. 

Fordi at vi i YouSee eSportligaen favner alle typer af hold, så kan der godt opstå misforståelser eller konflikter, når to hold i hver sin ende af spekteret mødes, men der skal være plads til alle, uanset hvilke forudsætninger man går ind til kampen under og det bringer os frem til en af de problematikker som vi ofte støder på i vores mailboks.

Holdopstillinger på kampdagen er en af de største årsager til en konflikt. Hvis to hold med hver 10 spillere på deres hold (Gennemsnits rang på 5.000) stiller med to vidt forskellige hold. Det ene hold med deres bedste spillere og det andet med deres dårligste spillere, så vil de to hold på dagen ikke matche i rang. Disse situationer er desværre ikke noget vi kan niveauinddele os ud af og i sidste ende, så er det en del af charmen ved breddesporten. Nogle gange stiller “Messi” Morten til kamp og andre gange er det “Bænkevarmer” Bent.

Ovenstående har også stor betydning for inddeling af hold i niveauer. De hold som ligger ovre i den dedikerede ende, de består ofte kun af 5 spillere og derfor har vi nemmere ved at sætte deres niveau, hvorimod de hold i den anden ende af spektret, ofte består af flere spillere. Når et hold består af f.eks. 8 spillere, så sætter vi nye holds niveau på baggrund af et gennemsnit af alle spillere på holdet. 

NIVEAU SYSTEMET I DETALJER

Ved opstart af Sæson 4 skulle alle CS:GO spillere oplyse deres MM rank. Hver MM rank har fået tildelt en bestemt rang værdi i vores system. Jo højere MM rank, desto højere værdi i systemet. Når en person har fået tilføjet en rang, så bruger vi reelt ikke længere spillerens MM rank. Fremover vil spillerens rang stige og falde i takt med de spiller kampe i ligaen.

Når alle spillere på et hold har indtastet deres MM rank, så beregnes der et gennemsnit baseret på alle spillere på et hold. Dette gennemsnit bliver til holdets rang i vores system.

Systemet tager altså i første omgang udgangspunkt i alle spillere som er tilknyttet holdet. Det er selvfølgelig ikke optimalt at sætte et holds niveau på baggrund af f.eks. 8 spillere, men fleksibiliteten ved at have flere spillere på sit hold, er et stort behov hos mange af vores deltagerhold.

Når et hold har flere end 5 spillere, så vælger vi derfor at antage, at alle spillere på et eller andet tidspunkt kommer til at deltage i en kamp for holdet, men så snart et hold begynder at deltage i kampe, så vil hver af de spillere som deltager i kampene, se deres personlige rang gå op eller ned, alt afhængigt om holdet vinder eller taber. Dette sker inde i systemet. Med andre ord, så betyder spillerens MM rank ikke længere noget fra det øjeblik at han/hun har spillet sin første kamp.

Når et hold så tilmelder sig en ny turnering eller cup, så får holdet en tildelt ny rang, baseret på de resultater som et hold har opnået i deres sidste 10 foregående kampe. Her går systemet også endnu dybere, for holdets nye rang vil udelukkende defineres af de spillere som har deltaget i kampene. F.eks. for hold med over 5 spillere, så vil de mest aktive spillere derfor have større indflydelse på holdets nye rang, end de spillere som ikke har deltaget. På den måde sikrer vi, at holdets niveau sættes ud fra de mest aktive spillere og ikke dem som ikke deltager. 

Af samme årsag, så vil vi til januar (Vinter-turneringen), formentlig se en masse hold med 6+ spillere, som kan have enkelte stærke spillere, rykke op i højere niveauer. Dette er systemets måde at tage højde for, at et hold kan have f.eks. fem Gold Nova 2 spillere og to MG3 på holdet. Hvis MG3 spillerne har deltaget i mange eller alle af holdets kampe, så vil deres deltagelse betyde, at holdets gennemsnit hæves og holdet får dermed også tildelt en højere rang.

EKSEMPEL
Nedenfor finder I et tænkt eksempel på et hold og dets spilleres progression igennem ligaen. Det er ikke 100% repræsentativt, da nedenstående ikke tager højre for modstanderens ELO rating og dermed de point som en spiller tildeles. 

Til venstre ses spillernes start rang baseret på deres MM rank og nederst deres hold gennemsnit på 5562*. De næste 10 kolonner viser hver kamp de spiller, om de vinder (grøn) eller taber (rød) og om spillerne stiger eller falder i rang. Bemærk at de kun er de aktive spillere som sætter holdets gennemsnit som ses i bunden af hver kolonne. Det er holdets rang på kampdagen.

Når alle 10 kampe er spillet, så udregnes der et nyt gennemsnit på tværs af de 10 kampe. I dette eksempel har det vist sig, at de mest aktive spillere også er de bedste spillere på holdet og derfor er holdets niveau steget fra 5562 i starten af turneringen til 7409 ved start af den nye turnering og dermed blive placeret på et højere niveau.

*(Holdets rang = Alle rangs lagt sammen, divideret med antallet af spillere og herefter ganget med 5)

TEORI OG PRAKTIK

Vi har lanceret niveau systemet som en BETA, hvilket betyder at systemet langt fra er færdigt udviklet. Vi er allerede bekendt med potentielle udfordringer, men vi har været nødt til at starte med en slankere version, så det er nemmere at se de teoretiske tanker i praktik. Hvad fungerer, hvad fungerer ikke og hvad skal implementeres i nyere versioner af systemet.

Dertil kommer det faktum, at vi udover at rangere holdene efter niveau også skal finde en hårfin balance, hvor alle typer af hold tilgodeses. Vi er ikke interesseret i at set bort fra vores åbne tilgang til inklusion og fleksibilitet, da dette bl.a. er en af årsagerne til at breddesporten fungerer som den gør. Det er nemlig vigtigt for os, at alle vennerne, kollegaerne, eller studiekammeraterne kan spille sammen – uanset deres forskellige niveauer. Sidstnævnte skaber nogle udfordringer, som skal testes igennem en process med forskellige justeringer.

For at skabe 100% gennemsigtighed, så er der her et lille udpluk af de udfordringer vi kigger på, for vi vil heller ikke skjule det faktum, at nogle hold har været placeret forkert (Både for lavt og for højt). I størstedelen af tilfældene har fejlen ligget hos holdene og i alle disse tilfælde, så har der ikke ligget onde hensigter bag. Ofte skyldes det at spillere har fået angivet forkert MM rank, de har tilføjet gode spillere efterfølgende eller som det er sket i sjældne tilfælde, at de har valgt niveauer tilfældigt. Dette har givet os en masse værdifuld information, som vi så arbejder på at løse i den nærmeste fremtid.

Tilføjelse af nye spillere

 • Skal der være restriktioner på hvad en spiller må have af niveau, når denne tilføjes efter tilmelding til et hold på et givent niveau.
 • Skal der være transfer vinduer? Modargumentet er at det ødelægger fleksibiliteten for holdene.
 • Hvor stor indflydelse skal nye spillere have på holdets rang. Lige nu har en spiller først indflydelse, når denne har deltaget i en kamp.
   

Justering af rang

 • Hvor stor en indflydelse skal de højeste rangs have på holdets samlede rang?
 • Skal antallet af rang point justeres, så bedre spillere får flere rang point?
 • Hvad gør vi når spillere angiver spillernes rang forkert og vi opdager det midt i turneringen. I Efterårs turneringens har vi givet spillerne karantæne i de slemme tilfælde, hvor en spiller havde angivet en rang der var langt under det reelle niveau.
 • Skal der justeres på de antal rang point en spiller får når denne taber eller vinder en kamp.
 • Skal hold med spillere af højere rang placeres højere til trods for at deres gennemsnitsniveau er lavere.

Justering af niveau

 • Skal der justeres på rang intervallerne på niveauerne. Lige nu ligger niveauerne indenfor et interval på 2.000. Mindre intervaller kræver flere hold og der er ingen garantier for at der er nok hold på et niveau.
 • Skal der være en begrænsning på hvilken rang spillere må have for, at spille på et givent niveau? Uden at det ødelægger holdets sammensætning.
HVAD SKER DER NU?

Som vi skrev i indledningen af denne mail, så er vi midt i året sidste kampe. Vi har allerede indsamlet utroligt meget værdifuld viden henover efteråret og holdene vil derfor opleve store ændringer i januar, hvor kampene vil føles mere lige end før. Jo mere folk bruger esportligaen, jo bedre bliver holdene niveauinddelt. Når de bliver det, så kan det afføde en masse andre projekter, som bl.a. et rigtigt matchmaking værktøj, så man kan finde træningskampe i mod andre på sit specifikke niveau. Mulighederne er mange.

Det sagt, så har vi har brug for indsamle mere data, før vi kan lave de store ændringer eller komme med nye tiltag, men vi ved, at vi på den korte bane skal vi fokusere på tilføjelsen af nye spillere og deres indflydelse på holdets rang, samt evt. begrænsninger for højere spiller rangs på lavere niveauer. Om vi finder den rigtige løsning til januar er usikkert, men det har høj prioritet hos os.

Glæder os at se jer til en endnu federe turnering i januar.