1.1 FORTOLKNING, FORSTÅELSE OG RETTELSER AF REGELSÆTTET

1.1.1 eSportligaen har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft. 1.1.2 eSportligaen har altid sidste ord i tilfælde af tvister, som ikke er beskrevet i regelsættet. 1.1.3 Det påhviler holdet/spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af eSportligaen.