Generelle Regler

Generelle Regler for eSportligaen v4.0

Seneste rettelser i regelsættet:

August 2020

 • Alle regler er opdateret.

1.0 Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet

 • 1.1 eSportligaen har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft.
 • 1.2 eSportligaen har altid sidste ord i tilfælde af tvister, som ikke er beskrevet i regelsættet.
 • 1.3 Det påhviler holdet/spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af eSportligaen.
 • 1.4 Hvis hold vælger at afvikle kampe som bryder eSportligaens regelsæt eller spille efter andre regler end dem som står beskrevet regelsættet, så kan der ikke efterfølgende indberettes en konflikt og admins kan vælge ikke vurdere og dømme evt. konflikter som kan være opstået pga. ovenstående

2.0 Generel information om turneringen

2.1 Turneringsformat – Pokalrækkerne – Sæson 4 – Grundspil
 • 2.1.1 Pokalrækkernes Sæson 4 afvikles fra uge 43 i 2020 til uge 16 i 2020
 • 2.1.2 Pokalrækkernes Sæson 4 består af et grundspil med 5 grupperunder der afvikles over flg. uger.
  • Grupperunde 2: Uge 43, 44, 45
  • Grupperunde 3: Uge 47, 48, 49
  • Grupperunde 4: Uge 4, 5 og 6
  • Grupperunde 5: Uge 9, 10, 11
  • Grupperunde 6: Uge 13, 14, og 16

   Note: Der spilles ikke i ugerne 7 og 8 grundet skolernes vinterferie, samt uge 13 hvor der påske.
 • 2.1.3 Hver grupperunde afvikles som gruppespil.
 • 2.1.4 Grupperunderne er opdelt i 2 divisioner
 • 2.1.5 Hver division består minimum af én gruppe, men kan, afhængigt af antal tilmeldte hold i ligaen, bestå af flere grupper. Alle grupper i en division er på samme niveau. Dvs. Gruppe A er ikke bedre end gruppe B.
 • 2.1.6 Hver gruppe består af 4 hold. Dog kan grupper i hver række have op til 7 hold. Uanset antallet af hold i en gruppe, så spiller man kun 3 kampe i en gruppe runde.

Op og nedrykning i pokalrækken

 • 2.1.7 Efter hver grupperunde foretages der en op- og nedrykning i mellem divisionerne i pokalrækken. Hold i 1. division kan ikke rykke op og hold i 2. division rykker ikke ned.
 • 2.1.8. Gruppens bedste hold rykker op, mens gruppens dårligste hold rykker ned. De resterende hold forbliver i samme division.
 • 2.1.9 I de tilfælde hvor der er flere grupper i 2. division end i 1. division, så vil begge gruppevindere fra 2. division rykke op i 1. division og hold 4 fra 1. division rykke ned i 2. division, samt den/de dårligste 3. hold.
 • 2.1.10 I de tilfælde hvor der er flere grupper i 1. division end i 2. division, så vil de dårligeste hold placeret på 4. pladsen i 1. division rykke ned. Kriterierne er: Point / difference / Flest Antal FOR / Færrest antal IMOD.
2.2 Turneringsformat – Bredderækkerne – Sæson 4
 • 2.2.1 Bredderækkernes i Sæson 4 afvikles som 3 selvstændige turneringer med tilhørende slutspil.
 • 2.2.2 En breddeturnering består af 5 runder med puljespil og 2 slutspilsrunder. I alt 7 runder.
  • Efterårsliga: Uge 43 – 49
  • Vinterliga: Uge 4 – 12
  • Forårsliga: Uge 14 – 21

   Note: Der spilles ikke i ugerne 7 og 8 grundet skolernes vinterferie, uge 13 hvor der påske, samt uge 19 hvor der afvikles ligamesterskaber.
 • 2.2.3 Bredderækkerne er opdelt i 3 niveauer for at sikre den bedste mulige jævnbyrdighed iblandt.
  • B – Niveau
  • C – Niveau
  • Begynder Niveau

   Såfremt der er rigtigt mange hold tilmeldt et niveau, så kan et niveau under opdeles til 2 niveauer. F.eks. B1 og B2.
 • 2.2.5 Hvert niveau består minimum af én gruppe, men kan, afhængigt af antal tilmeldte hold, bestå af flere grupper. Slutspillets udformning afhænger derfor af antallet af tilmeldte hold og antallet af gruppe, men kører ud fra grundprincippet om at alle hold skal i slutspil.
 • 2.2.6 Hver gruppe består af 6 hold. Dog kan en gruppe have flere hold end 6, såfremt der er et ulige antal hold tilmeldt. Uanset antallet af hold i en gruppe, så spiller man kun 5 kampe i puljespillet.
 • 2.2.7 Valg af niveau i CS:GO
  Som noget nyt i Sæson 4, så har eSportligaen indført et automatisk ELO system der skal være med til at sikre bedre jævnbyrdighed. Når et hold tilmelder sig en turnering, liga, cup, så vil nye spillere blive bedt om at indtaste deres CSGO MM rank. Det er spillernes samlede CSGO MM rank som skaber grundlaget for holdets niveau rank og hermed holdet endelige placering i bredderækkerne.

  Læs mere om niveau inddelingen HER:
 • 2.2.8 Valg af niveau i andre spil
  Note: ELO systemet for CS:GO vores BETA version og det er hensigten at denne type niveau inddeling også skal implanteres i andre spil.

  Nye hold skal vælge enten imellem Pokal eller breddeniveau når de tilmelder sig. Hvis et hold vælger bredderækken, skal holdet efterfølgende vælge et niveau
  • B-niveau (Se beskrivelse på sitet).
  • C-niveau (Se beskrivelse på sitet).
  • Begynderniveau (Se beskrivelse på sitet).
2.3 Liga-mesterskaber og Danmarksmesterskab
 • 2.3.1 Der afvikles Liga-mesterskaber i flg. ligaer:
  • DGI-ligaen
  • Ung-ligaen
  • Kollega-ligaen
  • ESD-ligaen
  • Oldboy-ligaen
  • Studie-ligaen
  • Efterskole-ligaen
  • Esport-ligaen (Den foranværende ESD-liga)
 • 2.3.2 Kvalifikation til Liga-mesterskaber:

  Afhængig af liga, så kvalificerer 4-8 hold sig til liga-mesterskaberne. Kvalifikationen afgøres ud fra en rangliste, hvor de hold med flest point når sæsonen slutter, får mulighed for at deltage i kvalifikationen.

  Ranglisten findes i undermenuen på de respektive ligaer på app.esportligaen.dk.
  • Point:
   Efter hver grupperunde tildeles der point til alle holdene placeret i første division, samt på placeringerne 1-5 i anden division. Pointene ser således ud:

1. Div
1. Plads: 25 point
2. Plads: 18 point
3. Plads: 15 point
4. Plads: 12 point

2. Div:
1. Plads: 9 point
2. Plads: 6 point
3. Plads: 4 point
4. Plads: 2 point
5. Plads: 1 point

Det bør noteres at ranglisten opdateres LIVE, og ændrer sig derfor løbende igennem hele grupperunden. Når en grupperunde er slut låses resultatet i en kolonne. F.eks. Gr. 1 for Grupperunde 1 og en ny kolonne vises Gr. 2.

3.0 Spiller og hold reglement

3.1. Spillere:
 • 3.1.1 En spiller kan kun deltage i ligaen, såfremt følgende krav er opfyldt…
  • Spilleren har en profil på www.esportligaen.dk,
  • Er tilmeldt holdet inden kampstart.
  • Har indtastet det påkrævede Spil ID for spillet.
  • Har indtastet sit niveau (i CS:GO)

   En godkendt spiller vil fremgå af listen “Aktive spillere”.
 • 3.1.2 For at kunne deltage i eSportligaen, så skal en spiller enten være dansk statsborger eller være fastboende i Danmark. 
 • 3.1.3 Det er kun tilladt at deltage på ét hold pr. liga.
 • 3.1.4 Det er tilladt at spille på et hold i både f.eks. DGI-ligaen og Ung-ligaen.
 • 3.1.5 Det er tilladt at spille i flere spil.
 • 3.1.6  En spiller er altid påkrævet at benytte det samme brugernavn/Gamernick in-game, som vedkommende er tilmeldt eSportligaen med (Spiller ID).
 • 3.1.7 Det er spillerens ansvar at have sit spiller ID indtastet på esportligaen.dk. F.eks. Steam ID (CS), Epic ID, Playstation ID, Summoner name (LoL). Hvis en spiller ikke har indtastet sit spil ID, så kan denne med rette nægtes at spille en kamp. 
 • 3.1.8 Det påhviler spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af eSportligaen. Det gælder også, hvis regler opdateres eller ændres undervejs i turneringen.
 • 3.1.9 Spillere under 15 år skal have skriftlig tilladelse fra deres forældre til at spille i ligaen. Denne tilladelse sker automatisk under tilmeldingen af unge under 15 år.
3.2. Hold:
 • 3.2.1 En organisation (f.eks. en skole eller et firma) kan godt tilmelde flere hold og have flere hold i liga.
 • 3.2.4 Hold fra samme organisation skal navngives så det er tydeligt at skelne herimellem – f.eks. Aab eSport – Bulls, Aab eSport – Unicorns etc.
 • 3.2.5 Brugen af stand-in er tilladt, såfremt at brugeren inden kampens start har været tilføjet til holdet på eSportligaen.dk og i øvrigt overholder alle regler jf. punkt 3.1.1.
 • 3.2.6 Et hold kan have kan følgende antal spillere på holdlisten.
  • CS: Min. 5 spillere, Max. 10 spillere.
  • LOL: Min. 5 spillere, Max. 10 spillere.
  • Fortnite: Min. 2 spillere, Max. 5 spillere.
  • Rocket League: Min. 3 spillere, Max. 5 spillere.
  • FIFA: Min. 2 spillere, Max. 4 spillere.
3.3. Særlige spillerkrav til de forskellige ligaer
 • 3.3.1 For at spille på et hold for en organisation (forening, skole, virksomhed, uddannelsessted etc.) er det en forudsætning, at alle spillerne er tilknyttet organisationen. Herunder præciseres vilkårene.
 • 3.3.2 Hvis organisationen ikke lever op til nedenstående vilkår kan organisationen sanktioneres.
 • Regler for DGI-ligaen:
  • Organisationen (forening) skal være medlem af DGI.
  • Alle spillere på et hold er medlem af organisationen (forening).
  • Der er ingen aldersbegrænsning for spillere.
 • Regler for Esport-ligaen:
  • Åben for alle hold
  • Der er ingen aldersbegrænsning for spillere.
 • Regler for Oldboys-ligaen:
  • Alle spillere skal være over 30 år. Der gives dispensation til to spillere over 25 år.
 • Regler for Kollega-ligaen:
  • Alle hold der tilmeldes ligaen skal repræsentere en organisation (virksomhed) med CVR nummer.
  • Alle spillere på et hold skal være tilknyttet samme organisation (virksomhed).
  • Det er tilladt at have et hold bestående af spillere som er timelønnede
  • Det er tilladt at tilmelde f.eks. et kontorfælleskab, som består af flere mindre virksomheder. Kontorfællesskabets navn skal dog indgå i organisationens navn.
  • Det er tilladt at have spillere fra flere arbejdsadresser, så længe de fra samme virksomhed
  • Det er ikke tilladt at tilmelde hold som organisationen udelukkende sponsorerer.
  • Spillere skal være min. 16 år.
  • Der kan i visse tilfælde gives dispensation til virksomheder mht. brugen af spillere, såfremt esportligaen finder det rimeligt.
 • Regler for Studie-ligaen:
  • Alle spillere på et hold er tilknyttet samme organisation (uddannelsessted)
  • Spillere skal være min. 14 år.
 • Regler for Ung-ligaen:
  • Alle spillere på et hold er tilknyttet samme organisation (ungdomsklub/skole).
  • Spillere skal være mellem 8 og 25 år.
 • Regler for Efterskole-ligaen:
  • Alle spillere på et hold er tilknyttet samme organisation (Efterskole).
  • Spillere skal være mellem 15 og 18 år.
3.5 Flytning og tilføjelse af spillere
 • 3.5.1 Det er muligt for en spiller at skifte hold eller organisation igennem hele sæsonen.
 • 3.5.2 Det er tilladt at tilføje nye spillere til hold i løbet af sæsonen.
 • 3.5.3 En spiller kan IKKE spille for to forskellige hold i samme liga og i samme kamp uge.
3.6 Udskiftning af spillere under en kamp
 • 3.6.1 Det er tilladt at skifte spillere ud i løbet af en kamp.

  F.eks. Det er reelt muligt at have 7 spillere klar til en kamp. Disse spillere kan deles om de 5 pladser, så længe udskiftningerne lever op til nedenstående regler.
 • 3.6.2 Udskiftninger og planer om udskiftninger bør altid adviseres til modstanderen inden kampstart.
 • 3.6.3 Fortnite og LOL : Udskiftningen må kun ske i mellem maps.
 • 3.6.4 CS:GO: Udskiftningen må kun ske i mellem maps eller i halvlegen af et map.
  • 3.6.4.1 Hvis udskiftningen foretages i halvlegen: kampen skal pauses mens det foregår i warmup. Modstanderen skal informeres om at skiftet foretages. Det er på intet tidspunkt tilladt at være 6 spillere på serveren fra samme hold.
 • 3.6.5 Der må under ingen omstændigheder ske udskiftninger midt i et map. Hvis en spiller må trække sig midt i et map, så må det resterende map spilles med 1 spiller i undertal. Undtagelsen er CS:GO, hvor der må foretages en erstatning i halvlegen.

4.0 LIGA Kamptidspunkter

 • 4.1.1 Som udgangspunkt spiller alle hold en kamp pr. uge.
 • 4.1.2 Kampene fastsættes som udgangspunkt til et specifikt tidspunkt hver uge – kampene kan dog godt afvikles på andre tider så længe begge parter kan blive enige herom. Se punkt 5.2.
 • 4.1.3 Det er tilladt at samle sine 3 kampe i en uge. Se punkt 5.2.

DGI-LIGAEN:
CS:GO – Pokalrækken: Lørdag kl. 13:00
CS:GO – Bredderækken: Lørdag k. 10:00
FIFA: Lørdag kl. 16:00
Fortnite: Søndag kl. 10:00
LOL: Søndag kl. 17:00

EFTERSKOLE-LIGAEN:
CS:GO: Torsdag kl. 19:30
LOL: Torsdag kl. 19:30

STUDIE-LIGAEN:
CS:GO: Onsdag kl. 19:00
LOL: Onsdag kl. 19:00

ESPORT-LIGAEN:
CS:GO: Tirsdag kl. 20:00
CS:GO Oldboys: Søndag kl. 20:00
Fornite: Torsdag kl. 19:00

KOLLEGA-LIGAEN:
CS:GO 5v5: Onsdag kl. 20:00
CS:GO 2v2: Torsdag kl. 20:00

UNG-LIGAEN:
CS:GO: Onsdag kl. 16:00
CS:GO 2v2: Tirsdag kl. 16:00
Fortnite: Torsdag kl. 16:00

5.2 Flytning af kampe

 • 5.2.1 Det er tilladt at flytte alle kampe til et andet tidspunkt. 
 • 5.2.2 Alle kampe som flyttes til en anden dato skal være afviklet ved udgangen af sidste kampuge (søndag midnat). 
 • 5.2.3 Alle flytninger af kampe skal opdateres i ligasystemet ved at gøre brug af “Foreslå anden dato”. Er dette ikke muligt, så skal admin adviseres via mail eller på discord.
 • 5.2.4 Hvis en kamp ikke kan afvikles, da ingen af holdene kan spille på kampdagen eller kan blive enige om en alternativ dato, så henvises der til punkt 9.1.5. i de spil specifikke regler.

12. Præmier

12.1 Generel info vedr. præmier (IKKE OPDATERET TIL SÆSON 4)
12.2 Info vedr. kontante præmier:
 • 12.2.1 Alle kontante præmier udbetales uden undtagelser til den registrerede organisation.
 • 12.2.2 Såfremt et hold ikke har en offentlig registreret organisation, så kan der gives dispensation vedr. udbetales til enkeltpersoner.
 • 12.2.3 Evt. Pengeræmier til ligamesterskaberne og Danmarksmesterskabet i eSport udbetales på denne dato:
  • DM: d. 31/6 – 2020
12.3 Info vedr. Fysiske præmier m.m:
 • 12.3.1 Fysiske præmier vundet i Yousee esportligaen udleveres uden undtagelser kun til organisationen.
 • 12.3.2. Såfremt et hold ikke har en offentlig registreret organisation, så kan der gives dispensation vedr. udbetales til enkeltpersoner.
 • 12.3.3. Fysiske præmier udleveres så vidt det er muligt på stedet. Hvis dette ikke er muligt så eftersendes de til vinderen.