FORTNITE REGLER

Fornite Regler v 4.0

VIGTIGT: Husk også at læse de generelle regler for ligaen. De kan læses her.

Seneste rettelser i regelsættet:

Marts 2021´

 • 4.2.5 Tilføjet regel vedr. restart af map grundet disconnect.
 • Punkt 4.8. omkring flytning af kampe er opdateret.

Januar 2021 v4.1

 • 4.6.4 – 4.6.10 Reglerne omkring dropzone er ændret.

September 2020 v4.0

 • Alle regler er opdateret og forventes at blive løbende opdateret op til liga og cup start. Hvis I har konkrete spørgsmål som ikke står beskrevet i reglerne eller ting som I mener bør være beskrevet i reglerne, så må I meget gerne skrive til info@esportligaen.dk

1.0 Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet

 • 1.1 eSportligaen har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft.
 • 1.2 eSportligaen har altid sidste ord i tilfælde af tvister som ikke er beskrevet i regelsættet.
 • 1.3 Det påhviler holdet/spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af eSportligaen.
 • 1.4 Hvis hold vælger at afvikle kampe som bryder eSportligaens regelsæt eller spille efter andre regler end dem som står beskrevet regelsættet, så kan der ikke efterfølgende indberettes en konflikt og admins kan vælge ikke vurdere og dømme evt. konflikter som kan være opstået pga. ovenstående.

LIGA REGLER FOR KILL GAME MODE gå til punkt 4.0
CUP REGLER FOR BATTLE ROYALE GAME MODE gå til punkt 5.0
CUP EGLER FOR BOX FIGHT MODE gå til punkt 6.0

4.0 Fortnite Regler – KILL GAME MODE:

Kill game mode bruges i vores Fortnite ligaer. Dette skyldes at det er den mest stabile afviklingsform.

Kill game spilles ved at 2 hold, med hver 2 spillere, samles i et squad. Sammen starter de et spil, hvor det gælder om at få flere kills end modstanderen. Det er ikke tilladt at skyde sit modstander, hold eller obstruere deres spil. Hver kamp består af tre spil. Der spilles BO3 (Best of 3).

 • 4.0.1 Kamp format: 2v2. Det skal dog pointeres, at man ikke spiller direkte imod hinanden.
 • 4.0.2 Minimum antal spillere på holdlisten: 2
 • 4.0.3 Maximum antal spillere på holdlisten: 5
4.1 Definitioner
 • 4.1.1 Et hold: 2 spillere fra samme hold på eSportligaen. 
 • 4.1.2 Et party: De 2 hold samlet i et “squad”.
 • 4.1.3 Et spil: Defineres af et hop ud over øen, hvor spillerne lander og spiller enten til de vinder kampen eller bliver elimineret.
 • 4.1.4 Kamp: Består af op til 3 spil (BO3).
4.2 Afvikling af kampe.
 • 4.2.1 Finde spillere: Holdkaptajnen på det førstnævnte hold i kampprogrammet, inviterer modstanderens hold til deres party.
 • 4.2.2 Vinder af en spil: Det hold, hvis to spillere, sammenlagt har det fleste antal kills (drab).
  • F.eks.
   Hold 1: 4 kills i alt.
   Hold 2: 8 kills i alt.

   Hold 2 vinder spillet.

 • 4.2.3 Kampens vinder: Det hold som først opnår to vundne spil, vinder kampen og dermed 3 point.
 • 4.2.4 Afslutningen af et spil: Et spil er øjeblikkeligt afsluttet når den sidste spiller i partyet er død. Det er herefter tilladt at returnere til lobbyen.
 • 4.2.4 Screenshots: Det er vigtigt, at alle spillere tager screenshots af deres skærm når de enten har vundet eller er blevet skudt. Billedet bruges som bevis  på det samlede antal kills.
 • 4.2.5 Genstart af spil: Et hold kan bede om at få et restart på et map, hvis en spiller oplever tekniske problemer. Dette skal gøres før første spiller er landet på jorden.
4.3 Før kampen – tjek ind
 • 4.3.5 Alle holdledere eller holdkaptajner skal i sæson 3 tjekke deres hold ind forud for en planlagt kamp.
 • 4.3.6 Du kan tjekke ind så snart du har modtaget dit kampprogram.
 • 4.3.7 Hvis et hold ikke tjekker ind til kamp betragtes det som et NO SHOW, og holdet modtager en straf. Se. sektion 11.
 • 4.3.8 Man kan tjekke ind på kamp administrations siden.
 • 4.3.9. Deadlines for indtjekning:
  • DGI-ligaen = 12 timer før kamp start
  • Ung-ligaen = 1 time før kamp start
  • Esport-ligaen = 1 time før kamp start
  • Efterskole-ligaen = 1 time før kamp start
4.4 Regler ved kills og uafgjort: 
 • 4.4.1 I tilfælde af at begge hold har samme antal kills ved spillets afslutning, så er vinderen det hold der overlevede længst tid.
 • 4.4.2 I de tilfælde hvor der som party opnås Victory Royale, og begge hold har lavet lige mange kills, så vinder det hold som har flest spillere i live. Har begge hold det samme antal spillere i live, så vinder det hold som først fik lavet et kill.

Oversigt og hvad der afgør en kamp ved uafgjort:

 1. Det hold der overlevede længst
 2. Det hold der har flest spillere i live ved spillets afslutning
 3. Det hold der først fik et kill.
 • 4.4.3 Det er vigtigt, at begge hold forsøger at få så mange kills som muligt, da kills kan få en afgørende betydning i forhold til holdenes placering i gruppen.
 • 4.4.4. Ved uafgjort, gives det vindende hold et ekstra kill på resultatsiden
4.5 Specifikke regler vedr. kills:
 • 4.5.1 Kills der forekommer efter hele partyet er døde, tæller ikke. 

Eksempel 1: Spiller A, B og C er alle døde. Spiller D står stadig. Hvis spiller A får et kill (pga et knock), så tæller det med i holdets samlede score.

Eksempel 2: Spillere A, B og C er alle døde. Spiller D knocker en modstander og bliver derefter selv skudt. Skulle den knockede modstander dø efter spiller D selv er død, så tæller det ikke med.

4.6 Party regler:
 • 4.6.1 Begge hold har lov til at arbejde sammen, men man må ikke med vilje forårsage sin modstanders død eller påvirke sin modstanderens kamp negativt. Dette omfatter sabotage af strukturer, der forårsager faldskader eller andre negative indgreb i modstandernes gameplay.
 • 4.6.2 Forbryder et hold sig på ovenstående, så taber de det pågældende spil.
 • 4.6.3 Kill og Loot-stealing er tilladt. Det samme gælder stalking, men vi anser det som usportsligt.

  Drop zone valg og minimering af sabotage og Loot/kill-stealing
  For at minimere risikoen for sabotage, loot/kill-stealing, så er flg. regler taget i brug.
 • 4.6.4 Hjemmebaneholdet (Dem som står til venstre på eSportligaens hjemmeside)
 • 4.6.5 Udeholdet (Dem som står til højre på eSportligaens hjemmeside)
 • 4.6.6 Hjemmesholde må kun lande i gul zone
 • 4.6.7 Udeholdet må kun lande i lilla zone
 • 4.6.8 Ingen hold må lande i den røde zone mellem gul og lilla.

  VIGTIGT
 • 4.6.9 Efter hvert spil bytter holdene zoner. F.eks. i spil 2 lander Udeholdet i gul zone og Hjemmeholdet i lillazone.
 • 4.6.10 Vi opfordrer holdene til ikke at søge de samme område, indtil det er uundgåeligt pga. zonen. Dette er for at undgå kill-og loot-stealing.
4.7 Kamptidspunkter:
 • 4.7.1 Som udgangspunkt spiller alle hold en kamp pr. uge.
 • 4.7.2. Kampene fastsættes som udgangspunkt til et specifikt tidspunkt hver uge – kampene kan dog godt afvikles på andre tider, så længe begge parter kan blive enige herom. Se punkt 5.2.
 • 4.7.3 Det er tilladt at samle sine 3 kampe i en uge. Se punkt 5.2.

DGI-LIGAEN: Søndag kl. 10.00

UNG-LIGAEN: Torsdag kl. 16.00

ESD-LIGAEN: Torsdag kl. 19:00

4.8 Flytning af kampe
 • 4.8.1 Det er tilladt at flytte alle kampe til et andet tidspunkt. 
 • 4.8.2 Alle kampe som flyttes til en anden dato skal være afviklet ved udgangen af den sidste kampuge i grupperunden/gruppespillet (søndag midnat). 
  • 4.8.2.1 I ekstraordinære tilfælde kan admin give dispensation til at en kamp kan afvikles efter sidste kamp uge. Ønsker man dispensation, så skal man kontakte admin og flytningen skal godkendes. Hvis en kamp godkendes, så skal holdene opfylde forpligtelserne i punkt 5.2.3
  • 4.8.2.2 Alle dispensationer vurderes fra gang til gang. Tidligere dispensationer giver ikke fremtidig præcedens.
  • 4.8.2.3 Er en kamp flyttet uden admin godkendelse, så kan admin vælge at annullere kampen.
 • 4.8..3 Alle flytninger af kampe skal registeret via kampadministrationssiden, hvor man kan anmode om ny spille dato.
 • 4.8..4 Hvis en kamp ikke kan afvikles, da ingen af holdene kan spille på kampdagen eller blive enige om en alternativ dato, så henvises der til punkt 9.1.5. i de spil specifikke regler.
 • 4.8..5 Hvis der ikke kan opnås enighed om ny kampdato og spilletid, og et hold forsøger at melde sig klar med 3 eller færre spillere til rådighed, betragtes dette som snyd på at forsøge at tilegne sig en sejr.

5.0 Fortnite Regler – BATTLE ROYALE MODE:

Battle Royale mode bruges i vores Fortnite Cups #1, #4 og #5

Battle Royale spilles ved at op til 40 hold, med hver 2 spillere hopper ned over Fortnite øen og kæmper til sidste hold.

 • 5.0.1 Kamp format: Battle Royale / Duo
 • 5.0.2 Minimum antal spillere på holdlisten: 2
 • 5.0.3 Maximum antal spillere på holdlisten: 5
 • 5.0.4 Format: 5 Runder.
 • 5.0.5.
5.1 Definitioner
 • 5.1.1 Et hold: 2 spillere fra samme hold på eSportligaen. 
 • 5.1.3 Et spil: Defineres af et hop ud over øen, hvor spillerne lander og spiller enten til de vinder kampen eller bliver elimineret.
5.3 Før kampen – tjek ind
 • 5.2.1 Alle holdledere eller holdkaptajner skal tjekke ind på vores DIscord kanal senest 30 min. før kampstart.
 • 5.2.2 Hvis et hold ikke tjekker ind til turnering mellem 9:30 – 10:00, så kan vi vælge at give pladsen til et andet hold.
 • 5.2.3 Hvis et hold ikke møder op til den kommende kamp, tildeles holdet 0 point og kan stadig
 • deltage ved efterfølgende kampe.

  LINK TIL DISCORD: https://discord.com/invite/MBFt9Ha
5.3 Afvikling af kampe
 • 5.2.1 Et hold skal altid stille med to spillere til kamp. Et hold diskvalificeres hvis det ikke har to spillere
 • 5.2.2 10 min. før hver runde begynder, modtager alle deltagere et custom ID på Esportligaens DISCORD, som de skal indtaste inde i Fortnite.
 • 5.2.3 Kampstart er:
  • Runde 1: 10:00
  • Runde 2: 11:00
  • Runde 3: 12:00
  • Runde 4: 13:00
  • Runde 5: 14:00
 • 5.2.4 Alle kampe startes 5 minutter efter programsat kampstart. F.eks. 11:05. Hvis man ikke er på serveren når kampen startes, så er man ikke med i den runde.
 • 5.2.5 Genstart af server
  • Hvis 10% af de deltagende hold ikke er med i kampen
  • Hvis 5 hold kun har en spiller på holdet
5.4 Indrapporting af resultater
 • 5.4.1 Alle hold skal efter de er slået ud af spillet, taget et screenshots/foto af deres placering og antallet af kills.
 • 54.2. Dokumentationen skal sendes til vores ADMINS i Discord kanalen.
5.5 Vinder af turneringen/cuppen
 • 5.5.1 Alle spiller 5 kampe. Efter hver kamp tildeles de deltagende hold point som gives efter henholdsvis samlede antal kills og holdets placering.
 • 5.5.2 Efter alle 5 kampe er spillet, lægges alle point sammen. Herefter udvælges et antal hold
  (bestemmes ved lukning af tilmeldelse) fra hver gruppe som herefter skal spille i finalegruppen.
 • 5.5.3 Vinderen er turneringen er det hold med flest point efter 5 runder.

Hvert hold får tildelt point ud fra følgende skema.

 1. Plads: 40 point
 2. Plads: 33 point
 3. Plads: 28 point
 4. Plads: 24 point
 5. Plads: 21 point
 6. Plads: 18 point
 7. Plads: 15 point
  8-9 Plads: 12 point
  10-11 Plads: 10 point
  12-14 Plads: 8 point
  15-17 Plads: 5 point
  18-20 Plads: 3 point
  20-25 Plads: 1 point
  26 > Plads: 0 point
  For hvert kill får man 3 point

6.0 Fortnite Regler – ZONEWARS / BOX FIGHT MODE:

BOX FIGHT game mode bruges i Cups #2, #3 og #6

Box fight spilles ved at 2 hold, med hver 2 spillere samles på en custom creative bane og spiller X antal runder imod hinanden. Der spilles BO3 (Best of 3).

 • 6.0.1 Kamp format: 2v2.
 • 6.0.2 Minimum antal spillere på holdlisten: 2
 • 6.0.3 Maximum antal spillere på holdlisten: 5
6.1 Definitioner
 • 6.1.1 Et hold: 2 spillere fra samme hold på eSportligaen. 
 • 6.1.2 Et spil: Defineres som et spil hvori der spilles X antal runder.
 • 6.1.4 Kamp: Består af op til 3 spil (BO3).
6.2 Afvikling af kampe.
 • 6.2.1 Finde spillere: Holdkaptajnen på det førstnævnte hold i kampprogrammet, inviterer modstanderens hold til kampen
 • 6.2.2 Vinder af en spil: VENTER ENDELIGE REGLER
 • 6.2.3 Kampens vinder: Det hold som først opnår to vundne spil, vinder kampen og dermed 3 point.
 • 6.2.4 Afslutningen af et spil: VENTER ENDELIGE REGLE
6.3 Før kampen – tjek ind
 • 6.3.5 Alle holdledere eller holdkaptajner skal i sæson 3 tjekke deres hold ind forud for en planlagt kamp.
 • 6.3.6 Du kan tjekke ind så snart du har modtaget dit kampprogram.
 • 6.3.7 Hvis et hold ikke tjekker ind til kamp betragtes det som et NO SHOW, og holdet modtager en straf. Se. sektion 11.
 • 6.3.8 Man kan tjekke ind på kamp administrations siden.
 • 6.3.9. Deadlines for indtjekning:
  • DGI-ligaen = 12 timer før kamp start
  • Ung-ligaen = 1 time før kamp start
  • Esport-ligaen = 1 time før kamp start
7.0 Generelle kommunikationsregler for kampe
 • 7.0.1 Kommunikation ingame skal holdes på et sagligt niveau, og det påhviler holdkaptajnerne at stå for den generelle kommunikation. Dårlig opførsel, trusler og lignende bliver ikke tolereret.
 • 7.0.2 Streaming af en kamp er altid tilladt.
8.0 Chikane
 • 8.0.1 Under kampene er det strengt forbudt at chikanere modstanderen på nogen måde, det vil sige, at chikane i og uden for spillet er strengt forbudt.
 • 8.0.2 Hvis der forekommer problemer er det vigtigt, at der bliver taget screenshots og andet materiale, der kan bruges som bevis. Dette skal sendes til admins.
9.0 Seeding til i ligaer og cups.
 • 9.0.1 LIGA – Til pokalrækkens sæson 4 vil alle hold blive placeret i 1. division. Herefter vil de lavest placerede hold blive placeret i 2. division.
 • 9.0.2 LIGA -Alle nye hold vil blive placeret i 2. division
 • 9.0.3 Undtagelse: Hvis der opstår et skævt antal hold på tværs af divisionerne, så har admins ret til at fordele hold efter deres vurdering.
 • 9.0.4 CUPS – Såfremt der er nok hold inden for de forskellige niveauer, så afvikles der cups for alle niveauer.
10.0 Streaming i sæson 4

Grundet de manglende muligheder for spectate Fortnite vil ingen af kampene i Fornite-ligaerne blive streamet.

11.0 Kommunikation

 • 11.1 Hvert hold er som minimum pålagt at vælge en holdkaptajn, som håndterer al kommunikation mellem hold og eSportligaen. 
 • 11.2 Hvis et hold består af børn under 14 år, så opfordrer eSportligaen alle hold til at tilknytte en holdleder til at foretage al kommunikation imellem holdene og ligaen.
 • 11.3 Hvis I har behov for at kommunikere med modstanderholdet inden kampen, så kan I kontakte dem via deres holdprofil.
 • 11.4 eSportligaen opfordrer til at man bruger kommunikationsfeltet under den pågældende kamp. 
 • 11.5 eSportligaen anbefaler alle detaljer vedr. kampene er aftalt på forhånd imellem respektive holdledere eller kaptajner. 
 • 11.6 Såfremt det før kampstart ikke har været muligt at aftale kampens detaljer, så skal begge hold møde op på eSportligaens Discord kanal min. 15 minutter før kampstart.
 • 11.7 Vi opfordrer alle hold til at være tilstede på Discord under kampen, da det her er muligt, at komme i kontakt med admin.

  eSportligaens Discord -> LINK

  Guide til discord:
 • Når man har åbnet Discord, så går man ind i den kanal som tilhører den liga man spiller i. Spiller man f.eks. Fortnite i DGI ligaen, så går man ind i Fortnite-DGI kanalen.
 • Opstart en privat samtale med modstanderen og del IP og PW til serveren.
 • Første gang man besøger Discord: For at kunne skrive beskeder inde i Discord, skal du registrere din profil. Sørg for at bruge et profilnavn som matcher din eSportliga-profil.
 • Info om Discord: Discord er et gratis tekst- og samtaleprogram udviklet til gaming. Det kan bruges i webbrowseren eller downloades til PC. Download her: www.discord.com

12.0 Server

 • 12.0.1 Der spilles på EU server

13.0 Indberetning af konflikter

Herunder findes der en guideline til hvornår der kan oprettes en konflikt:

 • 13.1 Konflikter skal indberettes til admins senest 2 timer efter kampen.
 • 13.2. Der skal ikke oprettes en konflikt hvis…
  • I før kampen ikke har har tjekket om modstanderens spillere har indtastet spil ID.
  • I efter kampen finder ud af at en eller flere spillere ikke har indtastet Spil ID.
  • I ikke kan spille på den pågældende dag. Kontakt modstanderen og forsøg at arrangere en anden spilledag.
  • I ikke kan blive enige om at spille på en alternativ spilledag. Skriv en mail til fornite@esportligaen.dk. Måske kan de mægle i sagen.
 • 13.3. Der kan oprettes en konflikt hvis…
  • I har begrundet mistanke om snyd med tredjeparts programmer.
  • I har begrundet mistanke til at en eller flere spillere har udnyttet fejl i spillet, som ikke er tilladt jf. reglerne.
  • I har mistanke om at en spiller benytter en ulovlig account eller spiller ulovligt på en account.
 • 13.4. Sådan indrapporter du en konflikt.
  • Gå ind på kampens administrationsside og klik på “opret konflikt”.
  • Skriv en begrundelse for oprettelsen af konflikten og afvent svar fra admins. 
  • Det er op til det pågældende hold at fremskaffe beviser, der understøtter konfliktens indhold. Såfremt der ikke kan fremvises beviser for dette, så kan admin afvise konflikten.

14.0 Indberetning af resultater og no shows

14.1 Generelt
 • 14.1.1 Det er pålagt at en af holdkaptajnerne eller holdlederen, umiddelbart efter kampen er færdig, at gå ind på deres holdprofil på www.esportligaen.dk og indtaste resultatet fra hvert map via nedenstående metode beskrevet i punkt 14.2
 • 14.1.2. Når et hold har indtastet et resultat, så skal modstanderholdet efterfølgende godkende resultatet.
 • 14.1.3 Hvis et hold har indtastet et resultat og modstanderen inden for 24 timer enten ikke godkender det eller har startet en konflikt, så står resultatet fast.
 • 14.1.4 No shows – et hold: Hvis en modstander ikke møder op som aftalt, så skal man så vidt det er muligt have det bekræftet af en admin. Derefter skal resultatet indberettes ved at bruge no-show knappen.
 • 14.1.4.1 Et hold betragtes som No Show hvis det ikke er dukket op eller er klar i party senest 15 min efter kampstart.
 • 14.1.4.2 Admin skal så vidt det er muligt bekræfte no show på Discord.
 • 14.1.5 No shows – begge hold: Hvis begge hold ikke kan spille på den fastsatte kampdag og ikke kan blive enige om en anden dato, så aflyses kampen og ingen af holdene modtager point. Oplys gerne admins om situationen.
14.2 Indberetning af resultater
 • 14.2.1 Indrapportering af kampresultater sker via sitet, hvor holdkaptajnen kan indtaste resultatet. 
  14.2.2 Gå ind på selve kamp siden og klik på knappen “Administrer kamp”. Den sidder i toppen til højre.
  14.2.3 Der indtaste et resultat for hvert spil.
  Dette gøres ud for “Score map 1”, “Score map 2” osv.
  14.2.4 Værdien der indtastes er holdenes samlede kill i hvert spil.
  14.2.5 I tilfælde af uafgjort. F.eks. 5 – 5 i kills, så tilføjes et ekstra kill til det hold som vinder jf. reglerne om uafgjort, f.eks. 6-5.
  14.2.6 Det er altid det enkelte holds ansvar at indtaste og verificere resultater for den enkelte kamp.  

Eksempel på indtastning af resultater:

 • Hvis Hold A får 5 kills i første spil og Hold B får 2 kills, skal der stå 5-2 i “score map1”. 
 • Kills optjent i map 1 betyder ikke noget i map 2.
 • I næste andet spil får Hold A 0 kills og Hold B 1 kill. Der skal hermed stå 0-1 i “score map2”
 • BEMÆRK: Du vil se at Scoren i toppen automatisk opdatere hver gang du har tastet en kamp ind.
 • VIGTIGT: Hvis det står uafgjort efter to spil, skal der hermed spilles et tredje og afgørende spil.
 • I tredje spil får Hold A 2 kills og Hold B får også 2 kills. Den spiller fra partyet som var i live i længst tid var fra Hold A, derfor vinder Hold A mappet 3-2 som tastes ind på “Score map 3”. Der skal altså skrives et ekstra kill ind for Hold A, da de havde samme kills, men Hold A var længst tid i live.(se punkt 4.4.2 for reglerne ved uafgjort)
 • Hold A vinder spillet med scoren 2-1.
14.3 Godkendelse af resultater
 • 14.3.1 Det tabende hold skal godkende resultatet senest inden for 24 timer.
 • 14.3.2 Efter 24 timer står resultatet fast.
14.4 Screenhots
 • 14.4.1 Det påhviler hvert hold at tage screenshot ved afslutningen på hvert map af scoreboardet. 
 • 14.4.2 Vinderen af kampen opfordres altid til at uploade screenshots på ligaens hjemmeside efter kampen.
 • 14.4.3 Screenshots skal derudover beholdes i minimum 14 dage, og kunne fremvises ved behov. Snyd med indrapportering af kampe, anses som en alvorlig overtrædelse af reglerne.

10.0 Snyd og exploits

 • 10.1 Det er ikke tilladt at bruge eksterne snyde programmer til at opnå et bedre resultat. Opdages en spiller i at snyde, så udelukkes denne fra ligaen.

11.0 Sanktioner

11.1 No shows eller frivillig trækning fra kampen.
Gældende for pokalrækken:
 • 11.1.1 Hvis et hold i pokalrækken ikke melder sig klar modtager holdet et “No show” og en straf på 50% af holdets samlede rangliste point når den igangværende grupperunde slutter.
 • 11.1.2 Hvis et hold melder sig klar, men ikke dukker op alligevel, så modtager holdet et “no show” og en straf på 50% af holdets samlede rangliste point når den igangværende grupperunde slutter.
 • 11.1.3 Modtager et hold to no-shows i en grupperunde vil de blive udelukket fra den efterfølgende grupperunde.
 • 11.1.4 [Fjernet]
 • 11.1.5. Vælger et hold frivilligt at trække sig fra en kamp, så giver det flg. straf.
  • 11.1.5.1 I grupperunde 1-4. Ingen straf
  • 11.1.5.2 I grupperunde 5 modtager holdet en straf på 20% af holdets samlede rangliste point når den igangværende grupperunde slutter.
Gældende for bredderækken:
 • 11.1.1 Hvis et hold i pokalrækken ikke melder sig klar modtager holdet et “no show”.
 • 11.1.2 Hvis et hold melder sig klar, men ikke dukker op alligevel, så modtager holdet et “no show” .
 • 11.1.3 Modtager et hold to “no shows” i en grupperunde vil de blive udelukket fra den efterfølgende grupperunde.
 • 11.1.4 I CS tæller de to kampe på samme dag som 1 no-show.

11.2 Snyd

Hvis en spiller tages i at snyde, aflægger den pågældende hovedadministrator en rapport til eSportligaens disciplinærudvalg. På baggrund af fremlagte rapport tager disciplinærudvalget stilling til om den pågældende spiller skal modtage en straf. 

 • 11.2.1 Definition: Gråt kort = 12 mdrs. karantæne.
 • 11.2.2 Definition: Sort kort = Livstidskarantæne.
 • 11.2.3 Definition: Rødt kort = Karantæne i den igangværende og næste grupperunde.

Gældende for spillere:

 • 11.2.4 Hvis en spiller tages i at snyde eller bruge en steam konto der har en VAC ban, modtager spilleren et gråt kort og spilleren udelukkes for al liga deltagelse i indeværende, samt efterfølgende sæson.
 • 11.2.5 Hvis en spiller tages i at snyde for anden gang eller forsøger at omgå et gråt kort jf. ovenstående 11.2.4, f.eks ved at spille på en andens konto eller oprette en ny konto, så tildeles spilleren et sort kort. 

Gældende for hold:

 • 11.2.6 Hvis en spiller modtager et gråt kort, tildeles spillerens hold samtidigt et rødt kort jf. reglerne 11.1.3. 
 • 11.2.7 Hvis eSportligaen i en sæson tager to spillere i at snyde, og de spillere er tilknyttet samme hold, så udelukkes holdet fra den igangværende sæson og den næste sæson.

Gældende for organisationer:

 • 11.2.8 Hvis en organisation i en pågældende sæson har 2 hold, også på tværs af ligaerne, der udelukkes pga. snyd, så udelukkes hele organisationen i resten af den pågældende sæson og den efterfølgende sæson.
 • 11.2.9 Hvis en organisation, på et hvilket som helst tidspunkt, får karantæne døbt et tredje hold pga. snyd, så udelukkes organisationen på livstid.

11.3 Brud på øvrige regler

Hvis en spiller tages i at snyde, aflægger den pågældende hoved administrator en rapport til eSport ligaens disciplinærudvalg.