Just Dance Regler vers. 2.1

VIGTIGT: Husk også at læse de generelle regler for ligaen. De findes i regel-menuen på www.esportligaen.dk

Seneste rettelser i regelsættet:

August - 2018

1.0 Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet

4.0 Just Dance Regler:

Just Dance i UNG-ligaen afvikles ved at der hver uge frigives navnet på en sang, som holdene skal danse til. Holdene har nu t.o.m. torsdag til at sætte de fem bedste individuelle scores og indsende dem til esportligaen. Inden for 48 timer, vil holdene resultater være samlet på en rangliste.

4.1 Definitioner

4.2 Generelt

4.3 Før I danser


4.4 Afvikling af danse og grupperunder

4.5 Generelle regler for fairplay

5.0 Indberetning af resultater

5.1 Generelt

6.0 -

7.0 -

8.0 -

9.0 Indberetning af resultater

9.1 Godkendelse af resultater

10.0 Snyd og exploits (fortnite)

11.0 Sanktioner

11.1 Manglende indsendelse af resultater

11.2 Snyd

Hvis en spiller tages i at snyde, aflægger den pågældende hoved administrator en rapport til eSportligaens disciplinærudvalg. På baggrund af fremlagte rapport tager disciplinærudvalget stilling til om den pågældende spiller skal modtage en straf.

Gældende for spillere:

Gældende for hold:

Gældende for organisationer:

11.3 Brud på øvrige regler

Hvis en spiller tages i at snyde, aflægger den pågældende hoved administrator en rapport til eSport ligaens disciplinærudvalg. På baggrund af fremlagte rapport tager discip