Fortnite Regler vers. 2.1

VIGTIGT: Husk også at læse de generelle regler for ligaen. De findes i regel-menuen på www.esportligaen.dk

Seneste rettelser i regelsættet:

Uge 46 - Oktober -2018

Uge 41 - Oktober -2018

August - 2018

1.0 Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet

4.0 Fortnite Regler:

4.1 Generelt

Fornite i eSportligaen spilles ved at 2 hold, med hver 2 spillere, samles i et squad. Sammen starter de et spil, hvor det gælder om, at få flere kills end modstanderen. Det er ikke tilladt at skyde sit modstander hold eller obstruere deres spil. Hver kamp består af tre spil. Der spilles BO3. Best of 3.

4.2 Definitioner

4.3 Afvikling af kampe.

4.4 Regler ved kills og uafgjort:

Oversigt og hvad der afgør en kamp ved uafgjort:

  1. Det hold der overlevede længst
  2. Det hold der har flest spillere i live ved spillets afslutning
  3. Det hold der først fik et kill.

4.5 Specifikke regler vedr. kills:


Eksempel 1: Spiller A, B og C er alle døde. Spiller D står stadig. Hvis spiller A får et kill (pga et knock), så tæller det med i holdets samlede score.


Eksempel 2: Spillere A, B og C er alle døde.Spiller D knocker en modstander og bliver derefter selv skudt. Skulle den knockede modstander dø efter spiller D selv er død, så tæller det ikke med.

4.6 Party regler:

4.7 Generelle kommunikationsregler for kampe

4.8 Chikane

5.0 Spilletider:

5.1 Kamptidspunkter:

DGI-LIGAEN: Søndag kl. 10.00

UNG-LIGAEN: Torsdag kl. 16.00

ÅBEN LIGA: Torsdag kl. 19:00

5.2 Flytning af kampe

6.0 Kommunikation

7.0 Server

8.0 Indberetning af konflikter

Herunder findes der en guideline til hvornår der kan oprettes en konflikt:

9.0 Indberetning af resultater eller no shows

9.1 Generelt

9.2 Indberetning af resultater

Eksempel på indtastning af resultater:

9.3 Godkendelse af resultater

9.4 Screenshots

10.0 Snyd og exploits (fortnite)

11.0 Sanktioner

11.1 No shows

11.2 Snyd

Hvis en spiller tages i at snyde, aflægger den pågældende hoved administrator en rapport til eSportligaens disciplinærudvalg. På baggrund af fremlagte rapport tager disciplinærudvalget stilling til om den pågældende spiller skal modtage en straf.

Gældende for spillere:

Gældende for hold:

Gældende for organisationer:

11.3 Brud på øvrige regler

Hvis en spiller tages i at snyde, aflægger den pågældende hoved administrator en rapport til eSport ligaens disciplinærudvalg.