LIGAER

eSportligaen består af 6 underligaer, der er fordelt som følger:

DGI-LIGAEN - for medlemmer af DGI (alle aldre). Spilletidspunkt: Lørdag kl. 13.00

ESD-LIGAEN - for medlemmer af eSport Danmark (alle aldre) Spilletidspunkt: Torsdag kl. 19.00

KOLLEGA-LIGAEN - for alle virksomheder (+16 år) Spilletidspunkt: Onsdag kl. 19.00

STUDIE-LIGAEN - for uddannelsessteder (+15 år) Spilletidspunkt: Tirsdag kl. 19.00

UNG-LIGAEN - for medlemmer af Ungdomsringen (10-25 år) Spilletidspunkt: Onsdag kl. 16.00

SKOLE-LIGAEN - for folkeskoler og efterskoler (11-17 år) Spilletidspunkt: Onsdag kl. 20.00

Hver underliga er et individuelt mesterskab i udvalgte spil. Således kan man altså blive DGI-mester i Counter-Strike, DGI-mester i League of Legends, Kollega-mester i Counter-Strike etc. Det er op til den enkelte ligapartner (eSport Danmark, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Ungdomsringen) for hver underliga, hvordan man konkret afvikler sit mesterskab.

Nr. 1 og nr. 2 fra hver underliga går videre til Danmarksmesterskabet.

For at deltage i ligaen skal man have en holdlicens og en individuel spillerlicens (læs mere).

FÆLLES BESTEMMELSER

SPILLETIDSPUNKTER

Kampene fastsættes som udgangspunkt til et specifikt tidspunkt hver uge - kampene kan dog godt afvikles på andre tider så længe begge parter kan blive enige herom.

  • DGI-LIGAEN: Lørdag kl. 13.00
  • ESD-LIGAEN: Torsdag kl. 19.00
  • KOLLEGA-LIGAEN: Onsdag kl. 19.00
  • STUDIE-LIGAEN: Tirsdag kl. 19.00
  • UNG-LIGAEN: Onsdag kl. 16.00
  • SKOLE-LIGAEN: Onsdag kl. 20.00


DET FYSISKE MØDE
eSportligaen ønsker at fremme det fysiske møde mellem deltagerne. Ved fysisk møde forstås f.eks.. at et hold mødes internt for at spille kampe sammen, såvel som at kampe kan afvikles via landsdelsstævner eller ved på skift at mødes hos modstanderen.

SÆRLIGE KRAV
For at spille på et hold for en organisation (forening, skole, virksomhed, uddannelsessted etc.) er det en forudsætning, at alle spillerne er tilknyttet organisationen. Herunder præciseres vilkårene.

For DGI-ligaen gælder det, at alle spillere på et hold er medlem af organisationen (forening).

For ESD-ligaen gælder det, at alle spillere på et hold har et tilhørsforhold til organisationen (forening eller privat ejet hold). Det vil for foreninger betyde, at alle spillere på et hold er medlem af foreningen. Det vil for privatejede hold betyde, at man har tilknyttet alle spillere på holdet på kontrakt.

For Kollega-ligaen gælder det, at alle spillere på et hold er ansat af organisationen (virksomhed) og tilknyttet samme arbejdsplads (dvs. kollegaer).

For Studie-ligaen gælder det, at alle spillere på et hold er tilknyttet samme organisation (uddannelsessted).

For Ung-ligaen gælder det, at alle spillere på et hold er tilknyttet samme organisation (ungdomsklub/skole).

For Skole-ligaen gælder det, at alle spillere på et hold er tilknyttet samme organisation (skole).

En organisation kan godt tilmelde flere hold og have flere hold i en division. Dog kan man som udgangspunkt ikke have flere hold i samme gruppe med mindre, at ligapartneren for den enkelte liga giver dispensation hertil. Det kan f.eks. være ved for få tilmeldte hold. Det er kun muligt for en spiller at deltage på et hold pr. organisation og aldrig i den samme liga.

Hold fra samme organisation kan med fordel navngives, så det er tydeligt at skelne herimellem – f.eks. Aab eSport - Bulls, Aab eSport - Unicorns etc.

Der gives to spilledages karantæne ved skifte fra en organisation til en anden under ligaens afvikling med mindre, at skiftet kan dokumenteres ved flytning af bopælsadresse. I så fald gives der én spilledags karantæne.

Spillere under 15 år skal have skriftlig tilladelse fra deres forældre til at spille i ligaen.

LIGAPARTNERE