FIFA Regler Vers. 1.0

Seneste rettelser i regelsættet:

7/1 - 2018

1.0 Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet

 • 1.1 eSportligaen har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft.

 • 1.2 eSportligaen har altid sidste ord i tilfælde af tvister som ikke er beskrevet i regelsættet.

 • 1.3. Det påhviler holdet/spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af eSportligaen.

2.0 Generel information om turneringen

2.1 Turneringsformat - Sæson 1 - Grundspil

-----------------------------------

VIGTIGT !!!! SPECIELLE REGLER FOR GRUPPE RUNDE 1:

Da FIFA turneringen ikke har haft et fordelingsspil, så er alle hold placeret i 3 grupper i 1. division. Efter Gruppe runde 1 bliver hold 1 og 2 i 1. Division og resten placeres i 2. division.

-----------------------------------

 • 2.2.1 Sæson 1 afvikles i uge 2-16 - 2018

 • 2.2.2 Sæson 1 består af 3 grundspil der afvikles over flg. uger.

  • Gruppe runde 1: Uge 2,3,4 og 5

  • Gruppe runde 2: Uge 6,9,10 og 11

  • Gruppe runde 3: Uge 12,14,15,16

  • Note: Der spilles ikke i ugerne 7 og 8 grundet skolerne vinterferie og uge 13 pga. Påsken.

 • 2.2.3 Hvert grundspil afvikles som gruppespil

 • 2.2.4 Hvert kamp i grundspillet afvikles som en holdkamp, hvor der spilles 4 kampe imellem 4 spillere.

 • 2.2.5 Grundspillet er opdelt i divisioner. De bedste hold spiller i Division 1, de næstbedste i Division 2 osv.

 • 2.2.6 Hver division består minimum af én gruppe med 4 hold, men kan, afhængigt af antal tilmeldte hold i ligaen, bestå af flere grupper.

2.2 Op- og nedrykning.

 • 2.3.1 Efter hvert grundspil foretages der en op- og nedrykning i mellem divisionerne.

 • 2.3.2 Gruppens bedste hold rykker op, mens gruppens dårligste hold rykker ned. De resterende hold forbliver i samme gruppe.

3.0 Spiller reglement

3.1. Generelt:

 • 3.1.1 En spiller kan kun deltage i ligaen, såfremt denne besidder en Spillerlicens. En spillerlicens gælder for en sæson.

 • 3.1.2 Det er kun tilladt at deltage på et hold pr. liga

 • 3.1.3 Det er tilladt at spille på et FIFA hold i både f.eks. DGI ligaen og Ung ligaen.

 • 3.1.4  En spiller er altid påkrævet at benytte det samme brugernavn / Gamernick in-game, som vedkommende er tilmeldt eSportligaen med.

 • 3.1.5 En spiller er altid pålagt at have sit PSN indtastet på esportligaen.dk

 • 3.1.6 Det påhviler spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af eSportligaen. Det gælder også, hvis regler opdateres eller ændres undervejs i turneringen.

 • 3.1.7 Brugen af standin er tilladt, såfremt at brugeren inden kampens start har været tilføjet til holdet på eSportligaen.dk og i øvrigt overholder andre regler.

3.2. Særlige krav til de forskellige ligaer

 • 3.2.1 For at spille på et hold for en organisation (forening, skole, virksomhed, uddannelsessted etc.) er det en forudsætning, at alle spillerne er tilknyttet organisationen. Herunder præciseres vilkårene.

 • 3.2.2 Hvis organisationen ikke lever op til nedenstående vilkår kan organisationen sanktioneres jf. punkt 11.3
   

 • Regler for DGI:

  • Organisationen (forening) skal være medlem af DGI

  • Alle spillere på et hold er medlem af organisationen (forening)

  • Der er ingen aldersbegrænsning for spillere
    

 • Regler for eSport Danmark (ESD):

  • Alle spillere på et hold har et tilhørsforhold til organisationen (forening eller privat ejet hold). Det vil for foreninger betyde, at alle spillere på et hold er medlem af foreningen. Det vil for privatejede hold betyde, at man har tilknyttet alle spillere på holdet på kontrakt.

  • Der er ingen aldersbegrænsning for spillere
    

 • Regler for Kollega-ligaen:

  • Alle hold der tilmeldes ligaen skal repræsentere en organisation (virksomhed) med CVR nummer.

  • Alle spillere på et hold skal være enten hel- eller deltidsansat af organisationen og tilknyttet samme arbejdsplads (dvs. kollegaer).

  • Det er tilladt at have et hold bestående af spillere som er timelønnede, sålænge alle spillerne arbejder sammen og fysisk på organisationens adresse.

  • Det er ikke tilladt, at tilmelde hold som organisationen udelukkende sponsorere.

  • Det er ikke tilladt, at tilmelde et hold hvis spillere ikke er fast tilknyttet organisationens adresse.

  • Spillere skal være min. 16 år.
    

 • Regler for Studie ligaen:

  • Alle spillere på et hold er tilknyttet samme organisation (uddannelsessted)

  • Spillere skal være min. 15 år.
    

 • Regler for Ung ligaen:

  • Alle spillere på et hold er tilknyttet samme organisation (ungdomsklub/skole).

  • Spillere skal være mellem 11 og 25 år.
    

 • Regler for Skoleligaen:

  • Alle spillere på et hold er tilknyttet samme organisation (skole).

  • Spillere skal være mellem 11 og 17 år.

 

 • 3.2.3 En organisation (f.eks. en skole eller et firma) kan godt tilmelde flere hold og have flere hold i en division. Dog kan man som udgangspunkt ikke have flere hold i samme gruppe med mindre, at liga partneren for den enkelte liga giver dispensation hertil. Det kan f.eks. være ved for få tilmeldte hold. Det er kun muligt for en spiller at deltage på et hold pr. organisation og aldrig i den samme liga.

 • 3.2.4 Hold fra samme organisation skal navngives så det er tydeligt at skelne herimellem – f.eks. Aab eSport - Bulls, Aab eSport - Unicorns etc.

 • 3.2.5 Spillere under 15 år skal have skriftlig tilladelse fra deres forældre til at spille i ligaen.

3.3 Flytning af spillere

 • 3.3.1 Det er muligt for en spiller at skifte hold eller organisation

 • 3.3.2 Der gives to spilledages karantæne ved skifte fra en organisation til en anden under ligaens afvikling med mindre, at skiftet kan dokumenteres ved flytning af bopælsadresse. I så fald gives der én spilledags karantæne.

 • 3.3.3 Der gives to spilledages karantæne ved skifte fra et hold til andet hold under samme organisation.

4.0 FIFA REGLER:

4.1 Generel info

 • 4.1.1 FIFA bliver spillet som et "hold-spil" - det vil sige, at man stiller et hold på 4 spillere som dyster indbyrdes mod andre hold.

 • 4.1.2 Der benyttes FIFA 18 på PlayStation 4 og i normal H2H format (ikke FUT).

 • 4.1.3 Holdet skal bestå af min. 4 spillere og kan max. have 10 spillere. Er man tilmeldt flere end 4 spillere, så fravælges reserver fra kamprunde til kamprunde således der altid kun er 4 spillere der dyster fra hvert hold i en holdkamp.

 • 4.1.4 Kampe spilles som "online sæsoner" direkte mod modstanderen.

 • 4.1.5 Både klub- og landshold må vælges.

 • 4.1.6 Vejr: Solskin

 • 4.1.7 Tid: 4 min pr. halvleg + tillægstid.

4.2 Inden kampen

 • 4.2.1 Deltagerne skal inden første kamp have tilføjet modstanderen som PSN-ven

 • 4.2.2 Deltagerne aftaler selv indbyrdes hvem der inviterer til kampen

4.3 Afvikling af kampe

 • 4.3.1 Alle kampe spilles som 1v1

 • 4.3.2 En holdkamp består af 4 individuelle dueller

  • Duel 1: Spiller 1 vs. Spiller 1

  • Duel 2: Spiller 2 vs. Spiller 2

  • Duel 3: Spiller 3 vs. Spiller 3

  • Duel 4: Spiller 4 vs. Spiller 4

 • 4.3.3 Hvert hold bestemmer selv hvem der spiller duel 1, 2, 3 og 4, men en spiller må kun spille 1 duel.

 • 4.3.4 Hver duel består af 2 kampe. Det vil sige, at der spilles 2 kampe pr. duel.

 • 4.3.5 Regler om ude/hjemme hold. Hver spiller spiller en kamp som ude hold og hjemmehold. Dette er vigtigt i tilfælde af, at målscoren er ens.

4.4 Vinderen af duel:

 • 4.4.1 Der skal findes en vinder af hver duel.

 • 4.4.2 Hver duel består af 2 kampe. Det er det samlede resultat af begge kampe der gælder. F.eks.

v
Kamp 1: Spiller A  1 - 2  Spiller B
Kamp 2: Spiller B  5 - 3  Spiller A

Samlet målscore
Spiller A 4
Spiller B 7

Samlet vinder
Spiller B

 • 4.4.3 I tilfældet af ens målscore efter to kampe, så gælder reglen om flest udebanemål. F.eks.

Resultater:
Kamp 1 Spiller A  1 - 2  Spiller B
Kamp 2 Spiller B  2 - 3  Spiller A

Samlet målscore: 
Spiller A 4
Spiller B 4

Samlet vinder
Spiller A, da denne spiller har scoret 3 mål ude. Spiller B har kun score 2 mål ude.

 • 4.4.4 I de sjældne tilfælde, at man efter 2 kampe har scoret vundet lige mange kampe og scoret lige mange mål. Så spilles der en tredje og afgørende kamp. Denne kamp kan ende i overtid og straffespark. Der skal findes en vinder af hver duel. Resultatet af denne kamp lægges oven i det regulære resultat.

4.5 Vinderen af holdkampen:

 • 4.5.1 Den samlede vinder (hele holdet) tildeles 3 point.

 • 4.5.2 Kampen kan ende uafgjort. I dette tilfælde får begge hold 1 point.

 • 4.5.3 Vinderen er det hold der har vundet flest dueller.

5.0 Spilletider:

5.1 Kamptidspunkter:

 • 5.1.1 Som udgangspunkt spiller alle hold en kamp pr. uge.

 • 5.1.2. Kampene fastsættes som udgangspunkt til et specifikt tidspunkt hver uge - kampene kan dog godt afvikles på andre tider så længe begge parter kan blive enige herom. Se punkt 5.2.

   • DGI-LIGAEN: Lørdag kl. 13.00

   • ESD-LIGAEN: Torsdag kl. 19.00

   • KOLLEGA-LIGAEN: Onsdag kl. 19.00

   • STUDIE-LIGAEN: Onsdag kl. 19.00

   • UNG-LIGAEN: Onsdag kl. 16.00

   • SKOLE-LIGAEN: Onsdag kl. 20.00

5.2 Flytning af kampe

 • 5.2.1 Det er tilladt at flytte alle kampe i gruppenrunden til et andre tidspunkter. Dog skal alle kampe være afviklet senest søndag midnat i den uge hvor den sidste kamp er programlagt.  Flytninger af kampe skal adviseres til dommerne på fifa@esportligaen.dk

 • 5.2.2 Hvis en kamp ikke kan afvikles da ingen af holdene kan spille på kampdagen eller blive enige om en alternativ dato, så henvises der til punkt 8.1.5

6.0 Kommunikation

 • 6.1 Hvert hold er som minimum pålagt at vælge en holdkaptajn eller holdleder, som håndterer al kommunikation mellem hold og eSportligaen.

 • 6.2 Hvis I har behov for at kommunikere med modstanderholdet inden kampen, så kan I kontakte dem via deres holdprofil

 • 6.3 Al kommunikation skal foregå via kommentarfeltet under den specifikke kamp. Den findes kamp siden nederst på siden.

7.0 Konflikter

 • 7.1 Såfremt et hold ønsker at indberette en konflikt eller et “no show”, så skal der skrives til fifa@esportligaen.dk

 • 7.2 Konflikter skal ske inden for 24 timer.

8.0 Indberetning af resultater eller no shows

8.1 Generelt

 • 8.1.1 Det er pålagt at en af holdkaptajnerne eller holdlederen, umiddelbart efter kampen er færdig, at gå ind på deres holdprofil på www.esportligaen.dk og indtaste resultatet via nedenstående metode beskrevet i punkt 9.1

 • 8.1.2 Når et hold har indtastet et resultat, så skal modstanderholdet efterfølgende godkende resultatet.

 • 8.1.3 Hvis et hold har indtastet et resultat og modstanderen inden for 24 timer enten ikke godkender det eller har startet en konflikt, så står resultatet fast.

 • 8.1.4 No shows: Hvis en modstander ikke møder op som aftalt, så skal man så vidt det er muligt have det bekræftet af en admin. Derefter indberettes resultatet som 2-0 i hver duel.

 • 8.1.5 No shows - begge hold: Hvis begge hold ikke kan spille på den fastsatte kampdag og ikke kan blive enige om en anden dato, så aflyses kampen og ingen af holdene modtager point.

9.1 Indberetning af resultater

 • 9.1.1 Indrapportering af kampresultater sker via sitet, hvor holdkaptajnen eller holdlederen kan indtaste resultatet.

 • 9.1.2 Gå ind på selve kamp siden og klik på knappen "Administrer kamp". Den sidder i toppen til højre.

 • 9.1.3 Der skal indtastes den samlede målscore for hver duel. To kampe (1-2) + (1-2) = 2-4. 

 • 9.1.4 I tilfældet af at holdkampen ender uafgjort efter de 4 dueler (2-2) og en ekstra femte og afgørende kamp skal spilles. Så ændres resultatet i 

9.2 Godkendelse af resultater

 • 9.2.1 Det tabende hold skal godkende resultatet senest inden for 24 timer. Efter 24 timer står resultatet fast.

10.0 Sanktioner

10.1 No shows
Hvis et hold ikke møder op til en kamp som aftalt eller ikke har indledt kommunikation med modstanderholdet inden kampdato, så betragtes det som No Show.

 • 10.1.1 Definition: Gul kort = Advarsel

 • 10.1.2 Definition: Rødt kort = Karantæne

Sanktioner for hold:

 • 10.1.3 Hvis et hold ikke møder op til kamp, så modtager holdet sit første “gult kort”.

 • 10.1.4 Hvis et hold modtager 2 gule kort inden for samme grundspil (2 gule kort fordelt på 3 kampe), så udløser det et rødt kort.

 • 10.1.5 Hvis et hold modtager 3 gule kort fordelt på en hel sæson, så udløser det et rød kort.

 • 10.1.6 Et hold kan undgå et gult kort ved, inden kampstart, ved at meddele modstanderholdet, at de ikke kan spille kampen og dermed acceptere en tabt kamp.

 • 10.1.7 Modtager et hold et rødt kort, så udløser det karantæne til holdet og alle spillerne i det efterfølgende grundspil.

 • 10.1.8 Modtager et hold to røde kort på en sæson, så udelukkes holdet og spillerne for resten af sæsonen.

Sanktioner for spillere:

 • 10.1.9 Modtager et hold et rødt kort, så udløser det karantæne til alle de spillere som er tilknyttet holdet

 • 10.1.10 Modtager et hold to røde kort på en sæson, så udelukkes holdet og alle de spillere som er tilknyttet holdet

10.2 Brud på øvrige regler
Hvis en spiller tages i at snyde, aflægger den pågældende hoved administrator en rapport til eSport ligaens disciplinærudvalg. På baggrund af fremlagte rapport tager disciplinærudvalget stilling til om den pågældende spiller skal modtage en straf.